Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Узп 125/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 125/2021 / Датум: 18.05.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ББ из..., ВВ ...

 2. Узп 107/2021 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 107/2021 / Датум: 18.05.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву АА (рођ. АА1) из...,....../..., чији ...

 3. Узп1 2/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 29.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући поводом Одлуке Уставног су ...

 4. Ус 45/2020 3.20 сукоб надлежност

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 45/2020 / Датум: 27.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у ...

 5. Узп1 4/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.110 закључак

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа „Блок ...

 6. Узп 8/2021 4.1.1.12.7; оглашавање решења ништавим

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 8/2021 / Датум: 12.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., подн ...

 7. Узп 1/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.12.1; понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 26.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву Предузећа за инжењеринг, промет и у ...

 8. Узп 177/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.6 трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 177/2020 / Датум: 26.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву „Венац“ Акционарско др ...

 9. Узп 44/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 44/2021 / Датум: 19.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из... и ББ из..., кој ...

 10. Узп 11/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.9; решење

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 11/2021 / Датум: 12.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства унут ...

Pages