Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 689 резултата)
 1. Узп 93/2013- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијајућа); МУП-престанак радног односа

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 93/2013 / Датум: 18.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву који је поднео Т.Д. из Ш., ...

 2. Узп 62/2013- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијање захтева)

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 62/2013 / Датум: 11.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Општине Владимирци, коју заступа пуномоћн ...

 3. Узп 41/2013- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 41/2013 / Датум: 04.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву П.з.т. и у. доо DM W. G ...

 4. Узп 320/2012- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 320/2012 / Датум: 28.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Предузећа за трговину и услуге ...

 5. Узп 444/2012- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (уважавање захтева)

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 444/2012 / Датум: 28.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Републичке агенције за електрон ...

 6. Узп 67/2013- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијање захтева); реституција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 67/2013 / Датум: 28.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Српске православне цркве, Цркве ...

 7. Узп 44/2013- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (уважавање захтева); избор директора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 44/2013 / Датум: 21.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву А.г. у А. и Ш.о. А.г., за преиспити ...

 8. Узп 69/2013- одбацивање захтева за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 69/2013 / Датум: 21.03.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву И.Б. и И.П. из Л., поднетом преко пуномоћника В.Љ., ...

 9. Узп 97/2013- одбацивање захтева за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 97/2013 / Датум: 21.03.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући о захтеву Б.доо из Ј., поднетом преко пуномоћника П.С., адвок ...

 10. Узп 279/2012- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (уважавање захтева, укидање пресуде); заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 279/2012 / Датум: 14.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за заштиту конкуренци ...

Pages