Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 689 резултата)
 1. Узп 278/2012- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке; заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 278/2012 / Датум: 24.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за заштиту конкурен ...

 2. Узп 549/2012- одбацивање захтева за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 549/2012 / Датум: 24.01.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву С.М. из Б., кога заступа пуномоћник С.В., адвокат из Б., ...

 3. Узп 128/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 128/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за хартије од вреднос ...

 4. Узп 172/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 172/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву који је поднео М.Д. из Д., К., ...

 5. Узп 228/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 228/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву А.М. из Б., који је ...

 6. Узп 64/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 64/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА     Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву П.Ј. из Б., чији је пуномоћн ...

 7. Прзз 44/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; царински прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 44/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 8. Прзз 48/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 48/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужио ...

 9. Прзз 51/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; прекршаји (по одредбама Закона о оружју и муницији)

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 51/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Oлге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавно ...

 10. Прзз 54/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости прекршај (застарелост)

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 54/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Oлге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавно ...

Pages