Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Прзз 2/10- одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 2/10 / Датум: 04.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости ...

 2. Прзз 8/10- одлуке по захтеву за заштиту законитости; остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 8/10 / Датум: 04.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости ...

 3. Узп 390/10- услови и разлози за подношење захтева за преиспитивање судске одлуке; заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 390/10 / Датум: 28.10.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући о захтеву за преиспитивање судске одлуке ко ...

 4. Узп 390/10- захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 390/10 / Датум: 28.10.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући о захтеву за преиспитивање судске одлуке ко ...

 5. Узп 160/10- захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 160/10 / Датум: 21.10.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву М.П. из Н, …, кога заступа пуномоћник З.М, ...

 6. Узп 333/11- захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 333/11 / Датум: 05.10.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Ј.М. из Н.Б,..., поднетом преко пуномоћника ...

 7. Узп 404/11- захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 404/11 / Датум: 09.09.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Д.К. и Д.В, обоје из Б,..., поднетом преко пуном ...

 8. Уж 57/11- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 57/11 / Датум: 25.08.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по жалби Д.Р. из Т, …, против пресуде Вишег прекршајног ...

 9. Прзз 20/11- захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 20/11 / Датум: 10.06.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републи ...

 10. Узз 44/10- захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 44/10 / Датум: 10.06.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Звездане Лутовац, Миломира Николића и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући ...

Pages