Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Уж 100/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 100/10 / Датум: 10.06.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Звездане Лутовац, Миломира Николића и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући по ...

 2. Уж 158/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 158/10 / Датум: 10.06.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Звездане Лутовац, Миломира Николића и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о ...

 3. Ус 16/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 16/10 / Датум: 02.06.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Стојана Јокића,  чланова већа, са записничарем Рајком Милијаш, у парници тужиље Д.Р. из К, чији је пуномоћник адвокат В.И. из Ж, против туженог ...

 4. Уж 269/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 269/10 / Датум: 27.05.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником суда Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о жалби П.И. из Н.С,  изјављеној против решења Вр ...

 5. Прзп 11/11 – прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 11/11 / Датум: 19.05.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Власте Јовановић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући по захтеву браниоца кажњених: правног лица I.h. д.о.о. из ...

 6. Узп 101/11- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 101/11 / Датум: 19.05.2011.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Oлге Ђуричић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву Е.Ш. из Н.П, поднет ...

 7. Узп 141/10- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијање захтева); заштита конкуренције- злоупотреба доминантног положаја на тржишту

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 141/10 / Датум: 19.05.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за заштиту конкуренц ...

 8. Узп 421/10- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 421/10 / Датум: 19.05.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву Т.С. из С, С.С. из С., др Р.Н. из С, Т.Љ. из С, У.М. из ...

 9. Узп 441/10- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 441/10 / Датум: 19.05.2011.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Oлге Ђуричић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву М.Н. из К. поднетом ...

 10. Узп 399/10- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 399/10 / Датум: 28.04.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући о захтеву Ш.В. из Б, за преиспитивање судске одлуке – пр ...

Pages