Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Узп 95/11- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/11 / Датум: 28.04.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући о захтеву М.Ђ. из Б,  за преиспитивање судске одлуке – п ...

 2. Уж 66/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 66/10 / Датум: 15.04.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Стојана Јокића,  Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником  Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по жалб ...

 3. Уж 182/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 182/10 / Датум: 12.04.2011.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Стојана Јокића,  Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Горданом Богдановић, као записничарем, одлу ...

 4. Прзз 9/11- прекршаји- саобраћај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/11 / Датум: 25.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког ...

 5. Узз 53/10- прекршаји- остали

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 53/10 / Датум: 25.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Весне Поповић, Власте Јовановић, Снежане Андрејевић и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву ...

 6. Узп 3/10- републичка радиодифузна агенција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 3/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Стојана Јокића и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву A.T. д.о.о. Б, који је ...

 7. Узп 5/10- републичка радиодифузна агенција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 5/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву A.t-k. k, Предузећа за... ...

 8. Узп 85/10- заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 85/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за заштиту ко ...

 9. Уж 119/10- жалба у управном спору

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 119/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Весне Поповић, Снежане Андрејевић, Власте Јовановић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући ...

 10. Уж 30/11- надлежност

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 30/11 / Датум: 01.03.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о жалби Ћ.М. из С., улица..., поднетој против решења ...

Pages