Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Узз 27/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 27/10 / Датум: 28.02.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Стојана Јокића, Снежане Андрејевић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву ...

 2. Узп 19/11- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 19/11 / Датум: 18.02.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву који је поднео Б.Н. из Б, преко пуномоћника И.М ...

 3. Упр 287/10- прекршај

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 287/10 / Датум: 28.01.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву браниоца кажњеног С.П.Б. из К, адв ...

 4. Узп 319/10- услови за подношење захтева- ЗУС

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 319/10 / Датум: 28.01.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву Љ.В. из Б, кога заступа пуномоћник М.В.С., адвокат и ...

 5. Уж 159/10- мирнодопска војна инвалиднина

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 159/10 / Датум: 28.01.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Стојана Јокића, Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по жалби И. ...

 6. Узп 347/10- разлози за понављање- ЗУС

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 347/10 / Датум: 21.01.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући по тужби Н.О. из В.П, кога заступа пуномоћник С.Ј, ад ...

 7. Узз 55/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 55/10 / Датум: 17.12.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Репуб ...

 8. Ус 14/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 14/10 / Датум: 30.11.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Мирјане Ивић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Београ ...

 9. Узз 22/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 22/10 / Датум: 26.11.2010.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Предрага Трифуновића, Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о ...

 10. Узз 43/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 43/10 / Датум: 26.11.2010.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Предрага Трифуновића, Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о за ...

Pages