Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26653 резултата)
 1. Кзз 99/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 99/2013 / Датум: 12.09.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, записничарем, у ...

 2. Кзз ОК 1/2013); битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438 ст

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 1/2013 / Датум: 13.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Новице Пековића, председника већа, Предрага Глигоријевића, Драгана Јоцића, Зорана Таталовића и Јанка Лазаревића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као зап ...

 3. Кзз ОК 12/2012); битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438 ст. 1 тач.7 и 8

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 12/2012 / Датум: 21.02.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Анђелке Станковић, председника већа, Јанка Лазаревића, Драгомира Милојевића, Горана Чавлине и Драгана Јоцића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмет ...

 4. Кзз ОК 12/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 12/2013 / Датум: 17.09.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Маје Ковачевић-Томић, Веска Крстајића, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 5. Кзз ОК 13/2013 организовани криминал; захтев за заштиту законитости из чл. 485 ст. 4 ЗКП (Сл. гласник РС, бр

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 13/2013 / Датум: 04.09.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записн ...

 6. Кзз ОК 14/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 14/2013 / Датум: 12.09.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Татјаном Миленк ...

 7. Кзз ОК 16/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 16/2013 / Датум: 17.09.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Маје Ковачевић-Томић, Веска Крстајића, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 8. Кзз 2/2013 организовани криминал; захтев за заштиту законитости из чл. 485 ст. 4 ЗКП (Сл.гласник РС бр

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 2/13 / Датум: 10.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Анђелке Станковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у криви ...

 9. Кзз ОК 5/2013 организовани криминал; захтев за заштиту законитости из чл. 485 ст. 1 тачка 3 и ст. 4 ЗКП (Сл.гласник РС бр

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 5/2013 / Датум: 17.04.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Глигоријевића, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Бате Цветковића и Драгише Ђорђевића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у к ...

 10. Кзз ОК 8/2013 организовани криминал; захтев за заштиту законитости из члана 485 став 4 ЗКП (Сл

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 8/2013 / Датум: 10.06.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Анђелке Станковић, Горана Чавлине и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записничарем, у ...

Pages