Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14009 резултата)
 1. Рев 3581/2022 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3581/2022 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Немања Кузовић, адвокат из..., против тужене Републи ...

 2. Рев 3438/2022 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3438/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца Стечајне масе „Сартид“ а.д. Смедерево, са седиштем у Београду, чији је пуномоћник Зоран Савкић, адво ...

 3. Рев 4527/2021 3.1.4.17.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4527/2021 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Дејан Бојић адвокат из ...

 4. Рев 3717/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3717/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђура Благојевић, адвокат из.. ...

 5. Рев 3916/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3916/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца ЈП ЕПС Београд, Огранак ЕПС Снабдевање ...

 6. Рев 1400/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1400/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у вапарничном поступку по предлогу предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ненад Н. Вуковић, адвокат из..., ББ из. ...

 7. Рев 4118/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4118/2021 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из... Села, Општина..., чији ...

 8. Рев2 1038/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1038/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић, Бисерке Живановић, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег, адвокат из..., п ...

 9. Рев 8369/2021 1.6.6.9; накнада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8369/2021 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Славица Гл ...

 10. Рев 4005/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4005/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић, Бисерке Живановић, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиља АА и ББ, обе из..., чији је пуномоћник Немања Ковачевић, ...

Pages