Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 653/2019 3.1.2.8.1.4 због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и државних органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 653/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ из..., чији је пуномоћник Златко Видовић, адвокат из..., против тужене ВВ, ч ...

 2. Рев2 2191/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2191/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Ћирковић Мидић, адвокат из..., против тужене ...

 3. Рев 2853/2019 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2853/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из. ...

 4. Рев 3041/2019 3.1.2.8.3.2 обична штета и измакла корист; 3.1.2.8.1.7 посебни случајеви одговорности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3041/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужилаца AA из... и ББ из села..., чији је пуномоћник ...

 5. Рев 3161/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3161/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоцa АА из..., чији је пуномоћник Дејан Микулић, адвокат из... ...

 6. Рев 3047/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3047/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Ружица Филиповић, адвокат из. ...

 7. Рев 2978/2019 престанак издржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2978/2019 / Датум: 04.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миле Секулић, адвокат из..., против туженог ББ из ...

 8. Рев 251/2019 3.1.2.4.2. ништави уговори

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 251/2019 / Датум: 04.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је заједнички пуномоћник Марија Јок ...

 9. Рев2 2204/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2204/2019 / Датум: 04.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић, ад ...

 10. Рев 2633/2019 3.1.4.16.5 престанак издржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2633/2019 / Датум: 04.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Савић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ...

Pages