Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19625 резултата)
 1. Рев 4104/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4104/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Благојевић, адвокат из..., против туженог А.Д. за осигурање „G ...

 2. Рев2 965/2023 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 965/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Гавра Димитријевић, адвокат из..., про ...

 3. Рев 6972/2023 3.19.1.25.3; 3.19.1.25.6; понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6972/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владан Костић, адвокат из..., против туженог ББ из..., као правног сл ...

 4. Рев2 1500/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1500/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милица Петровић, адвокат из..., ...

 5. Рев2 997/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 997/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против туженог Жит ...

 6. Рев2 1030/2023 3.5.12; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1030/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Прибојац, адвокат из..., против туженог ...

 7. Рев 10004/2023 3.1.4.19.1.7

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10004/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из села..., општина..., чији је пуномоћник Иван Јанковић, адвокат из..., про ...

 8. Рев2 957/2023 3.5.7

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 957/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Пајовић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 9. Рев 10675/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10675/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бојан Ђокић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији ...

 10. Рев 3985/2021 3.1.1.15

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3985/2021 / Датум: 21.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Херцег, адвокат из..., против тужене Репу ...

Pages