Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14045 резултата)
 1. Рев2 3027/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3027/2021 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из... и ЂЂ из..., чији је заједнич ...

 2. Рев2 3497/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3497/2021 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Бранке Дражић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из..., ББ из..., В ...

 3. Рев2 1580/2021 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1580/2021 / Датум: 05.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Бранке Дражић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милољу ...

 4. Рев2 1770/2021 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1770/2021 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Бранке Дражић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Тања Симон ...

 5. Рев 7776/2021 3.1.4.6; утврђивање материнства и очинства

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7776/2021 / Датум: 28.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА и ББ, обоје из..., против туженог ВВ из..., чији је пуномоћник Вељко Милосављевић, адвокат из..., ...

 6. Рев 3289/2020 3.19.1.25.3; 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.2.5.1; 3.19.2.2.5.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3289/2020 / Датум: 27.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Зорана Хаџића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у ванпарничном поступку расправљања заоставштине пок. АА из..., одлучујући ...

 7. Рев 5396/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5396/2021 / Датум: 27.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ненад Вукадиновић адвока ...

 8. Рев 7222/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7222/2021 / Датум: 27.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Александар Лукачевић, а ...

 9. Рев 4134/2020 3.1.3.1; 3.1.4.17.1.1; 3.1.4.17.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4134/2020 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Љиљана Радић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ко ...

 10. Рев2 893/2022 додела стана; 3.1.5.1.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 893/2022 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., против тужене Репу ...

Pages