Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 621 резултата)
 1. Узп 20/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 20/2021 / Датум: 19.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа пуно ...

 2. Узп 237/2020 4.1.1.9.1; облик и саставни делови решења

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 237/2020 / Датум: 18.01.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства одбра ...

 3. Ур 21/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 21/2020 / Датум: 18.01.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о поднеску од 06.12.2020. године, који је ...

 4. Узп 144/2020 4.1.1.11.1 решење о жалби; 4.2.4 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 144/2020 / Датум: 18.01.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства привр ...

 5. Узп 266/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 266/2020 / Датум: 18.01.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., за преиспитивање обав ...

 6. Узп 88/2020 4.1.1.6; трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 88/2020 / Датум: 30.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „AMM IMMOVABLES ...

 7. Узп1 3/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 1.13 право на делотворан правни лек

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 28.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући поводом Одлуке Уставног с ...

 8. Узп 267/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.10; право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 267/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., коју заступа пуномо ...

 9. Узп 87/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 87/2020 / Датум: 30.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Републике ...

 10. Ур 15/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о ревизији АА из..., Булевар... број.., у нејавн ...

Pages