Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Р 52/2020 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 52/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца AA из …, против тужене Републике Србије, Основни суд у Суботици, ради накнаде штете, одлучујући ...

 2. Рев 674/2020 3.1.2.8.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 674/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из. ...

 3. Р1 66/2020 3.20.1; сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 66/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миомир Тасић, адвокат из..., против туженог ЈП „ББ“, у ликвидациј ...

 4. Рев 1402/2020 3.19.1.25.3; ревизија против решења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1402/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Марко Савић, адвокат из..., против туженог ББ из..., кога засту ...

 5. Рев 1924/2020 3.1.2.8.1.4; штета због неправилног рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1924/2020 / Датум: 27.05.2020.

      Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирољуб Стевановић, адвока ...

 6. Кзз 293/2020 не бис ин идем

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 293/2020 / Датум: 27.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записни ...

 7. Рев 1722/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1722/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Гордане Комненић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марко Николић, адвокат из..., ...

 8. Рев2 456/2020 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3. дозвољеност ревизије;

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 456/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Срђан Алексић, адвокат и ...

 9. Рев 524/2020 3.1.2.8.1.4; штета због неправилног рада органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 524/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужиље AA из..., чији је пуномоћник Маја Ђелић, адвокат из..., ...

 10. Рев 643/2020 3.1.2.8.1.4; штета због неправилног рада органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 643/2020 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Маја Ђелић, адвокат из..., ...

Pages