Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Рев 1553/2019 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1553/2019 / Датум: 27.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Мирољуб Илић, адвокат из..., против тужених ...

 2. Рев2 3696/2019 3.5.9 зарада минимална зарада минимална цена рада накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3696/2019 / Датум: 27.02.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милоје Цветић, адвокат из..., против тужене Реп ...

 3. Кд 27/2020 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 27/2020 / Датум: 26.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, зб ...

 4. Рев 1156/2020 3.1.4.16.4 издржавање детета родитеља и других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1156/2020 / Датум: 26.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од председника већа судије Браниславе Апостоловић и чланова већа судија Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, у парници тужиоца противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Љубомир Михајловић адвокат из..., прот ...

 5. Рев2 252/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 252/2020 / Датум: 26.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Божидара Вујичића и Јелица Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из с...., кога заступа пуномоћник Ивица Костић, адво ...

 6. Рев2 2563/2018 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2563/2018 / Датум: 26.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић, Данијеле Николић и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из …, ББ и ВВ обој ...

 7. Рев 739/2020 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 739/2020 / Датум: 26.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из... коју заступа пуномоћник Михајло Булајић, адвокат из..., против тужене Националне службе за ...

 8. Рев 1167/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1167/2020 / Датум: 26.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца AA из …, кога заступа пуномоћник Милош Ружић, адвокат из ...

 9. Рев 4596/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4596/2019 / Датум: 26.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Илије Зиндовића и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Живовић, адвокат из..., пр ...

 10. Р1 74/2020 3.20.1 сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 74/2020 / Датум: 26.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Маја Ристић адвокат из..., против туженог „ББ“ А.Д. из..., ра ...

Pages