Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14652 резултата)
 1. Рж1 г 31/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 31/2020 / Датум: 23.11.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Весне Субић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., насеље..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 2. Рж1 р 36/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 36/2020 / Датум: 23.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Весне Субић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у предмету предлагача АА, ББ, ВВ, сви из..., ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, сви из ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обојица из, ЈЈ из..., КК ...

 3. Рж1 у 134/2020 1.6.6.7 правни лекови заа убрзање поступка; 1.6.6.3 приоритетни предмети

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 134/2020 / Датум: 20.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача мал. АА, чији је законски заступник мајка ББ из..., ул......., а коју заступа као пуномоћник Миодраг Стишовић, адвокат из..., ул......., одлучујући о жалби предлагача поднетој ...

 4. Рж1 р 22/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 22/2020 / Датум: 19.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Новом Саду Р4 р 2/19 од 20.09.2019. године, дана ...

 5. Рж1 р 37/2020 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2020 / Датум: 19.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Тодор Милошевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Бео ...

 6. Кзз 1309/2020 ззз усвојен захтев; трошкови кривичног поступка; 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1309/2020 / Датум: 19.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 7. Рев 3913/2020 3.19.1.25.6.6.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3913/2020 / Датум: 19.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из …, чији је пуномоћник Владимир Јорданов, а ...

 8. Кзз 1326/2020 одбијен ззз; одлука о кривичној санкцији

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1326/2020 / Датум: 19.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 9. Рев 5162/2020 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5162/2020 / Датум: 19.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Центра за социјални рад Трговиште, против туженог АА из села..., чији ...

 10. Рев 2362/2020 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2362/2020 / Датум: 19.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., Република..., чији је пуномоћник Драган Ђурић, адвокат из..., ...

Pages