Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7137 резултата)
 1. Кзз 591/2018 одбачен захтев као недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 591/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 2. Кзз 599/2018 одбачај захтева (недозвољен и нема прописан садржај)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 599/2018 / Датум: 31.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 3. Кзз 1172/2017 одбијени захтеви у односу на пов. закона из чл. 439 тач. 1) и 3) и 438 ст. 1 тач. 8) ЗКП; у осталом одбачени као недозвољени

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1172/2017 / Датум: 31.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 4. Кзз 517/2018 одбачај захтева

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 517/2018 / Датум: 30.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у ...

 5. Рев 1871/2016 накнада штете; ликвидација банке

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1871/2016 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и „ВВ“ из..., које заступа Дијана Арсенов, адвокат из.. ...

 6. Прзз 7/2018 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 7/2018 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Р ...

 7. Прев 21/2018 накнада материјалне штете; незаконит рад

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 21/2018 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Стечајне масе стечајног дужника AA,..., у стечају, ул.... бр ...

 8. Кзз 601/2018 одбачај; недозвољен разлог за ззз- чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 601/2018 / Датум: 29.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 9. Кзз 623/2018 одбачај (чињенично стање)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 623/2018 / Датум: 29.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 10. Кзз 624/2018 одбачај; неблаговремен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 624/2018 / Датум: 29.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пост ...

Pages