Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Узп 10/10- дисциплинска мера-престанак радног односа

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 10/10 / Датум: 13.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву др Д.М. из Р., за п ...

 2. Узп 13/10- потврђивање мандата одборника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 13/10 / Датум: 07.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Скупштине општине Г., за преиспитивање судск ...

 3. Упр 358/10- прекршаји, дозвољеност захтева

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 358/10 / Датум: 29.04.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за ванредно преиспитивање правноснажног ...

 4. Уж 243/10- надлежност, радни однос

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 243/10 / Датум: 15.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Стојана Јокића, Власте Јовановић и Предрага Трифуновића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Горданом Богданови ...

 5. Упр 405/10- прекршаји- продужени прекршај

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 405/10 / Датум: 13.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за ванредно пре ...

 6. Уж 155/10- надлежност, радни однос намештеника

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 155/10 / Датум: 13.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Стојана Јокића, Власте Јовановић и Предрага Трифуновића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући ...

 7. Увп 1/10- процена утицаја на животну средину

  Управна материја / Уписници: Увп / Бр. предмета: 1/10 / Датум: 06.04.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија овог суда Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за ванредно преиспитивање правноснажне судс ...

 8. Уж 2/10- породична инвалиднина

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 2/10 / Датум: 06.04.2010.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Стојана Јокића, Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Рајком Милијаш, као записничарем ...

 9. Ус 2/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 2/10 / Датум: 30.03.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Мирјане Ивић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег прекршајног суда у Београду, Од ...

 10. Упр 72/10- прекршаји, власник робе

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 72/10 / Датум: 19.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући по захтеву браниоца кажњеног М.А.М. ...

Pages