Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26591 резултата)
 1. Кзз ОК 9/2012)

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 9/2012 / Датум: 02.10.2012.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као ...

 2. Кзз РЗ 2/2013 ратни злочин; захтев за заштиту законитости из чл. 485 ст. 4 ЗКП (Сл.гласник РС бр

  Кривична материја / Уписници: Кзз РЗ / Бр. предмета: 2/2013 / Датум: 03.04.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Нате Месаровић, Анђелке Станковић, Горана Чавлине и Драгише Ђорђевића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записничарем, у кривично ...

 3. Прев 211/2013 понављање правноснажно завршеног поступка, члан 422 став 1 тачка 2 ЗПП

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 211/2013 / Датум: 31.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Мирјане Ђерасимовић и Јелене Боровац, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца Г.п. МР Г., Б., кога је заступао као пуномоћник М.Б., адвокат из К.1, а правни с ...

 4. Прзп 32/2013 захтев за ванредно преиспитивање правноснажне пресуде;царински прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 32/2013 / Датум: 26.12.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Oлге Ђуричић и Драгана Скока, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву окривљеног Р.Б. из В.Б., за ванредно преиспитивање правнос ...

 5. Прзз 32/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 32/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 6. Прзз 33/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; рок за подношење захтева

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 33/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 7. Прзз 36/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 36/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 8. Прзз 37/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; царински прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 37/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 9. Прзз 38/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости; саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 38/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног ту ...

 10. Прзз 41/2013 одлуке по захтеву за заштиту законитости (уважавање захтева); саобраћајни прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 41/2013 / Датум: 14.11.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Вере Пешић, председника већа, Олге Ђуричић и Надежде Радевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

Pages