Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 3212/2022 3.6; 3.6.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3212/2022 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Витомир Виторовић, адвокат из..., против тужене ЈП „Пошта Србије“ Београд ...

 2. Рев 18318/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 18318/2023 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миле Ранкић, адвокат из..., против туженог малолетног ББ, чи ...

 3. Р 191/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 191/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из..., против тужене Републике Србије- Високи савет ...

 4. Р 175/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 175/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда, као правног следбеника ЈП „Електропривреда Србије“ Бе ...

 5. Р 213/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 213/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., против тужене Републике Србије, коју заступа Државно првобранилаштво у Београду, ради накнаде ш ...

 6. Р1 203/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 203/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парничном поступку тужиоца АА из..., против тужених ББ из..., чији су пуномоћници Владимир Панић, адвокат из... и Јова ...

 7. Рев2 1531/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1531/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Бранке Дражић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Дробњаковић, адвокат из..., против ту ...

 8. Р1 391/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 391/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиља АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Бранислав Белановић, адвокат из..., против тужених Републике Ср ...

 9. Гзп1 6/2023 3.19.1.25.5; захтев за ванредно преиспитивање

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 6/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Основног јавног тужилаштва у Крушевцу, коју заступа Државно правоб ...

 10. Рев 6539/2021 3.1.1.5; заштита својине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6539/2021 / Датум: 24.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца „АИК Ниш“ доо Београд са седиштем у Београду, са умешачем на страни тужиоца „Ирва Инвестиције“ ...

Pages