Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19646 резултата)
 1. Рев 10675/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10675/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бојан Ђокић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији ...

 2. Рев2 3579/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3579/2022 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Жељко Рајчевић, адвокат из..., против тужене Средње ...

 3. Рев 3985/2021 3.1.1.15

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3985/2021 / Датум: 21.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Херцег, адвокат из..., против тужене Репу ...

 4. Рев2 1338/2023 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1338/2023 / Датум: 21.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Татјане Миљуш, Зорана Хаџића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиљe АА из..., чији је пуномоћник Милош Вучићевић, адвокат из..., проти ...

 5. Рев 1219/2022 3.19.1.9; достављање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1219/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Ракић, адвокат из..., против туженог Грађевинског предузећа „ ...

 6. Рев 3436/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3436/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Љиљана Јевтић, адвокат из... ...

 7. Рев2 21/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 21/2023 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, Марије Терзић, Драгане Мирослављевић, Мирјане Андријашевић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Ћирко ...

 8. Рев 13340/2022 3.2.2.2.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 13340/2022 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., као законских наследника сада пок. ВВ, чији је заједнички ...

 9. Рев 2303/2023 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2303/2023 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Коменић, председника већа, Марије Терзић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца Перутнина Птуј – Топико д.о.о. Топола, против туженог АА из..., чији је пуномоћник Б ...

 10. Рев 14047/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14047/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Гордане Комненић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Милош Васић, адвокат и ...

Pages