Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Р1 484/2019 3.2.0.1 грађанско право; сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 484/2019 / Датум: 04.09.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА предузетник из..., против тужене Републике Србије, Министарство правде, Високи савет суд ...

 2. Рев 2999/2019 3.1.4.4.4 развод брака

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2999/2019 / Датум: 04.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ружица Дугошија из..., против туженог ББ из..., ч ...

 3. Рев 2934/2019 3.1.4.16.4 издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2934/2019 / Датум: 04.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца мал. АА, чији је законски заступник мајка ББ и ВВ, обоје из..., чији је пуномоћник ...

 4. Рев2 2108/2019 3.5.10 зараде, накнаде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2108/2019 / Датум: 04.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Црномарковић, ад ...

 5. Рев2 2322/2019 3.7.6. дозвољеност ревизије код заштите од злостављања на раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2322/2019 / Датум: 04.09.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Небојша Ивановић, адвок ...

 6. Р1 391/2019 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 391/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Радовановић, адвокат из..., против тужених ББ, портпар ...

 7. Р 6335/2019 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6335/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА,..., чији је пуномоћник Душко Филиповић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, коју ...

 8. Рев 2715/2019 стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2715/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Јасминке Станојевић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драгана Ђилас, ад ...

 9. Рев 2906/2019 мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2906/2019 / Датум: 29.08.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник Владимир Марковић, адвокат из..., против ...

 10. Рев 2321/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2321/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и др Драгише Б. Слијепчевића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ивана Делић, адвокат из ...

Pages