Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13869 резултата)
 1. Рев 6196/2020 3.1.2.13.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6196/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момиорвић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Жељко Томић, адвокат из..., против туженог Грађеви ...

 2. Рев 3309/2020 3.1.5; стамбено право

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3309/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог Републике Србије- Министарства одбране Републике Србије- Војног ...

 3. Рев2 61/2020 3.5.15.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 61/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Обрад Поповац адвокат из..., против ...

 4. Рев2 1463/2020 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе; 3.5.15.4.3; отказ због непоштовања радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1463/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа др Енике Вег, адвокат из..., против туженог НИС АД Нови ...

 5. Рев 8084/2021 3.1.4.9; 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8084/2021 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Драгане Бољевић и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Едвин С. Прелић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 6. Рев2 2116/2021 3.5.16; заштита права запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2116/2021 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Бојана Вучковић адвокат из..., против туженог Дома ученика средњих ...

 7. Рев2 1568/2021 3.6.2; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1568/2021 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., Општина..., кога заступа пуномоћник Виолета Тасић, а ...

 8. Рев 1409/2020 3.12.11; 3.12.13

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1409/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., Република..., кога заступа Маја Мудринић, адвокат из..., против туже ...

 9. Рев 1888/2022 3.1.3.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1888/2022 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Стевановић адвокат из... ...

 10. Рев2 3375/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3375/2021 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зорана Ненковић адвокат из..., пр ...

Pages