Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Р4 г 13/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 25.08.2020.

    Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из... код..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из... улица......, одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на су ...

 2. Рж1 у 80/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 80/2020 / Датум: 25.08.2020.

    Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Југослав М. Раичевић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 У 198/20 од 07.0 ...

 3. Р4 г 8/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 24.08.2020.

  Врховни касациони суд, и то судија Бранислав Босиљковић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из... улица..., одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђењ ...

 4. Рж1 р 26/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 26/2020 / Датум: 24.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Филиповић Станоје, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационо ...

 5. Р4 г 21/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 21/2020 / Датум: 24.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић у предмету тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Данило Марковић адвокат из..., против тужене Републике Србије, Први основни суд у Београду, у поступку заштите права на суђење у разумном року, ради новчан ...

 6. Рж1 кп 1/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 18.08.2020.

    Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из.., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апелационог суда 1 ...

 7. Рж1 у 70/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 70/2020 / Датум: 18.08.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 104/20 ...

 8. Рж1 у 86/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.4; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 86/2020 / Датум: 06.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Саша Петровић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 96/20 од 03.07.20 ...

 9. Рж1 у 39/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.3; приоритет предмета

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 39/2020 / Датум: 05.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,... улица број..., чији је пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 16/20 од 11.03 ...

 10. Рж1 у 71/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.2; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 71/2020 / Датум: 03.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Јелена Ковановић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 94/20 од 18.06.2020. ...

Pages