Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 230 резултата)
 1. Рж г 505/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 505/2016 / Датум: 30.05.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача М.Д. из Б.,... бр...., чији је пуномоћник А.П., адвокат из Б., ради заштите права на суђење у ...

 2. Рж г 519/2016 понашање подносиоца захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 519/2016 / Датум: 30.05.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача Ј.Ж. из Л., чији је пуномоћник Д.Д., адвокат из Л., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 3. Рж г 1450/2015 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1450/2015 / Датум: 26.05.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку предлагача М.С.1 из К., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изја ...

 4. Рж к 56/2016

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 56/2016 / Датум: 12.05.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић-Дичић, председника већа, Соње Павловић и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у поступку предлагача В.М.-Р., ч ...

 5. Рж г 698/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 698/2016 / Датум: 27.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача С.К. из Б., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача и ...

 6. Рж г 588/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 588/2016 / Датум: 27.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача M.В. из Б., кога заступа пуномоћник Ф.В., адвокат из Б., ради заштите права на суђење у р ...

 7. Рж г 1942/2015 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1942/2015 / Датум: 22.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача А.Д., С.Д. и Г.Д. из П., чији је пуномоћник Д.Д., адвокат из П., ради заштите права на ...

 8. Р4 г 30/2016 недозвољеност приговора за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 30/2016 / Датум: 20.04.2016.

  Врховни касациони суд, судија Љубица Милутиновић, у предмету предлагача И. ДОО Б., Улица … број …, кога заступају адвокати М.А.А. и М.Ј.М. из ортачког адвокатског друштва М.-А. ОД из Б., …, одлучујући о приговору за убрзање поступка поднетом на основу зах ...

 9. Рж г 241/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: / Бр. предмета: 241/2016 / Датум: 20.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача В.Б. из К., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби пр ...

 10. Рж г 447/2015 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 447/2015 / Датум: 19.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Марине Говедарице, чланова већа, у поступку предлагача Т.Г. из Б.Т., Д.Р. из Б.Т., С.Т. из Б.Т., Ј.К. из Б. и М.К. из Б.Т., чији су пуномоћници ...

Pages