Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Кзз 523/2019 разлози о чињеницама које су предмет доказивања

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 523/2019 / Датум: 29.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, ка ...

 2. Кд 100/2019 2.4.1.2; надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 100/2019 / Датум: 29.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др, ...

 3. Гзп1 12/2019 3.19.1.25.5 захтев за ванредно преиспитивање правноснажне судске одлуке

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 12/2019 / Датум: 29.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник адвокат Срђан Ивковић из..., против туженог ЈП ВВ..., огра ...

 4. Кд 98/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 98/2019 / Датум: 29.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

 5. Рев2 3025/2017 радно право; накнада по другим основама; право на учешће у добити

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3025/2017 / Датум: 29.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужилаца AA, ББ, ВВ и ГГ, свих из..., ДД, ЂЂ, ЕЕ, свих из..., ЖЖ, ЗЗ, ИИ, ЈЈ, свих из..., КК и ...

 6. Кзз 519/2019 повреда закона из чл. 212 ст. 2 ЗКП у вези чл. 69 ст. 2 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 519/2019 / Датум: 28.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

 7. Кзз 534/2019 чл. 439 ст. 3 ЗКП; повреда закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 534/2019 / Датум: 28.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

 8. Кзз 520/2019 ззз- усвојен; одмеравање казне

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 520/2019 / Датум: 28.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

 9. Кзз 521/2019 439 ст. 1 ЗКП; повреда закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 521/2019 / Датум: 28.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

 10. Кзз 522/2019 трошкови кривичног поступка; повреда чл. 441 ст. 4; усвојен ззз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 522/2019 / Датум: 28.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

Pages