Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 12150 резултата)
 1. Рев 1327/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1327/2020 / Датум: 12.06.2020.

  Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Душанка Костадиновић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка поступка, дон ...

 2. Узп 106/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.1; враћање верским заједницама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 106/2020 / Датум: 12.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА заједнице Србије,..., кога заст ...

 3. Узп 30/2020 4.1.2.1.2 управни акт; 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 30/2020 / Датум: 12.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из села...,..., кога ...

 4. Рев2 1279/2020 3.19.1.25.1; благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1279/2020 / Датум: 12.06.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јулија Степановић Павловић, адвокат из..., против тужене Ре ...

 5. Узп 106/2020 4.1.2.7.1 Захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.1 Враћање имовине верским заједницама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 106/2020 / Датум: 12.06.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Ријасета Исламске заједнице Србије, ...

 6. Рев2 4185/2019 3.5.9; зарада; минимална зарада; минимална цена рада; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4185/2019 / Датум: 11.06.2020.

  Врховни касациони суд, судија Jасминка Станојевић, председник већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Александра Јасика, адвокат из..., против тужених ''ББ'' а.д., са седиштем у..., чији је пуномоћник Љиљана Р. Попадић, ад ...

 7. Р1 608/2019 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 608/2019 / Датум: 11.06.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александра Луковић, адвокат из..., против туженог Републичког ...

 8. Рж1 р 15/2020 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 11.06.2020.

    Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача AA из..., Општина..., чији је пуномоћник Тијана Милутиновић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору и ...

 9. Кзз 447/2020 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 447/2020 / Датум: 11.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгана Аћимовића, председника већа, Јасмине Васовић, Биљане Синановић, Радослава Петровића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предме ...

 10. Кзз 431/2020 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 431/2020 / Датум: 11.06.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгана Аћимовића, председника већа, Јасмине Васовић, Биљане Синановић, Радослава Петровића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривич ...

Pages