Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 730 резултата)
 1. Рж г 78/2014 одређеност захтева за новчану накнаду

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 78/2014 / Датум: 01.10.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача С.М. из В., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Више ...

 2. Рж г 81/2014 почетак судског поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 81/2014 / Датум: 01.10.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у поступку предлагача П. з. т. и у. А. ДОО из С., чији је пуномоћник М.Т., адвокат из У., ради заштите права на суђење у р ...

 3. Рж г 95/2014 природа права на примерену накнаду

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 95/2014 / Датум: 01.10.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача ДОО Г. из Н., кога заступа М.П., адвокат из Н., ради заштите права на с ...

 4. Рж к 15/2014 реформа правосудног система и разумни рок

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 15/2014 / Датум: 23.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Иваном Тркуљом Веселиновић, као записничарем, у поступку предлагача З.М., ради заштите права н ...

 5. Р4 у 55/2014 пензија као егзистенцијално право

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 у / Бр. предмета: 55/2014 / Датум: 19.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Oлге Ђуричић, председника већа, Драгана Скока и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, поднетом о ...

 6. Рж г 68/2014 разумни рок; одбачај захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 68/2014 / Датум: 18.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку предлагача Ж.М. из Б., чији је пуномоћник З.Ц., адвокат из К., за заштиту права на суђење у разумно ...

 7. Рж г 71/2014 искључиви допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 71/2014 / Датум: 18.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у предмету предлагача Б.Ј. из С. улица …, ради заштите права на суђење у разумном року, ...

 8. Рж г 51/2014 пуномоћје

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 51/2014 / Датум: 17.09.2014.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у поступку предлагача С.Б. из С., чији је пуномоћник С.С., адвокат из С., ради заштите права на суђење у разум ...

 9. Рж г 16/2014 стварна надлежност

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 16/2014 / Датум: 10.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Миломира Николића и Лидије Ђукић, чланова већа, у поступку предлагача Љ.С. из Б., чији је пуномоћник Р.Д. адвокат из Б., ради заштите права на суђење у разумном року, од ...

 10. Рж г 44/2014 разумни рок и непосредно виши суд; извршење

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 44/2014 / Датум: 09.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Адрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Миломира Николића, чланова већа, у предмету предлагача Г.Ј.Б. из Р., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предла ...

Pages