Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Узп 364/2019 4.1.2.7.1; преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 364/2019 / Датум: 22.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „АА Банке“ АД... у..., Булева ...

 2. Рев2 2884/2016 3.19.1.25.1; ревизија; 3.1.2.8.3.6; накнада материјалне штете због смрти, телесне повреде или оштећења здравља; 3.1.2.15.1; време потребно за застарелост

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2884/2016 / Датум: 22.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Живко Остојић, адвокат из..., против тужене Ре ...

 3. Узп1 1/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.1; управни спор; 4.2.2; просвета

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 22.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из …, улица … бр. …, кој ...

 4. Р4 р 4/2020 1.6.6.2 разуман рок- грађански поступци

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка у предмету Врховно ...

 5. Рев2 269/2018 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 269/2018 / Датум: 21.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Илић, адвокат из..., против тужене ...

 6. Р1 166/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 166/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., кога заступа пуномоћник Илић Вукашин, адвокат из..., против туженог „ББ“ д.о.о. ...

 7. Кзз 316/2020 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 316/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ок ...

 8. Кзз 365/2020 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 365/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ок ...

 9. Рев 1082/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1082/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Милош Југовић, адвок ...

 10. Рев 1442/2020 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1442/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА и тужиоца млт. ББ, чија је законска заступница мајка АА, обоје из..., чији је пуно ...

Pages