Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8080 резултата)
 1. Кзз 259/2019 2.4.1.14 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 259/2019 / Датум: 20.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Maje Ковачевић-Томић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записн ...

 2. Кзз 282/2019 2.1.19.2 тешка крађа; 2.1.4.1 покушај кр. дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 282/2019 / Датум: 20.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Маје Ковачевић-Томић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записн ...

 3. Рев 1586/2018 ревизија; разлози побијања 3.19.1.25.1.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1586/2018 / Датум: 20.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца ЈП ''Србија гас'' Нови Сад, Организациони део Београд, Нови Београд, чији ...

 4. Кс 2/2019 2.5.9.1

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 2/2019 / Датум: 20.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у прекршајном предмету окривљене АА, због ...

 5. Кзз 236/2019 застрелост крив. гоњења

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 236/2019 / Датум: 20.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Маје Ковачевић Томић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као за ...

 6. Кзз 253/2019 одбачај; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 253/2019 / Датум: 19.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Марином Пандуровић, као записни ...

 7. Кзз 265/2019 одбачен ззз; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 265/2019 / Датум: 19.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Марином Пандуровић, као записни ...

 8. Кзз 267/2019 одбачај ззз; неовлашћено лице (окривљени лично)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 267/2019 / Датум: 19.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предме ...

 9. Кзз 276/2019 одбачај; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 276/2019 / Датум: 19.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Марином Пандуровић, као записни ...

 10. Кзз 277/2019 2.4.1.2; надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 277/2019 / Датум: 19.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда, Марином Пандурови ...

Pages