Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14652 резултата)
 1. Кзз 1234/2020 незаконит доказ; записник о препознавању; одбијен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1234/2020 / Датум: 18.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничаре ...

 2. Рев 2366/18 3.1.2.8.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2366/18 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца „Simeх inžеnjering“ ДОО Београд, кога заступа Миодраг Василијевић, адвокт из. ...

 3. Кзз ОК 7/2020 пресуђена ствар

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 7/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривич ...

 4. Кзз 1277/2020 2.4.1.22.1.1.1; околности које трајно искључују кривично гоњење; 2.1.9; застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1277/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном п ...

 5. Кзз 1283/2020 недозвољен доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1283/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Маријом Рибарић, као ...

 6. Кзз 1291/2020 покретање поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1291/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Маријом Рибарић, као ...

 7. Кзз 1275/2020 изузеће судије; 438-1 т. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1275/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Маријом Рибарић, као ...

 8. Кзз 1143/2020 2.4.1.14; трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1143/2020 / Датум: 17.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном п ...

 9. Ур 15/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о ревизији АА из..., Булевар... број.., у нејавн ...

 10. Рж1 р 38/2020 Рж1 р 39/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 38/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној у смислу члана 14. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном ...

Pages