Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Р 37/2020 3.21 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 37/2020 / Датум: 26.02.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Жељко Сердар, адвокат из..., против тужене Републике Србије, Дру ...

 2. Рев 965/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 965/2020 / Датум: 26.02.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и ВВ из..., које заступа пуномоћник ...

 3. Р1 75/2020 3.20.1; сукоб надлежности; грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 75/2020 / Датум: 26.02.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Иван Јелић адвокат из..., против тужене „ББ“ а.д. из..., Експ ...

 4. Р4 р 1/2020 1 6 6 7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 25.02.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Љубинко Словић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 25.02.2020. године, без ...

 5. Кзз 1101/2019 повреда кривичног закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1101/2019 / Датум: 25.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у крив ...

 6. Кзз 119/2020 усвојен ззз трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 119/2020 / Датум: 25.02.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Зорана Таталовића, Соње Павловић, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљеви ...

 7. Рж1 у 16/2020 1 6 6 7 правни лекови за убрзање поступка 1 6 6 4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2020 / Датум: 24.02.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... код..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 361/19 од 14.01.2020. године, у предмету заштите права на суђење у ...

 8. Рж1 у 19/2020 1 6 6 7 правни лекови за убрзање поступка 1 6 6 4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 19/2020 / Датум: 24.02.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача Стечајна маса ЗЗ „АА“ у стечају,... –..., ул.... број.., коју заступа као пуномоћник Нинослав Комлушки, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављено ...

 9. Р 23/2020 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 23/2020 / Датум: 20.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Миле Секулић и Маријана Коматина Секулић, адвокати из..., пр ...

 10. Гзп1 2/2020 3.19.1.25.5

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 20.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., Општина Бујановац, чији је пуномоћник Ејуп Камбери, адвокат из..., против тужене ...

Pages