Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14036 резултата)
 1. Рев 2160/2020 3.11.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2160/2020 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., ББ из... и ВВ из..., које заступа Светлана Ковачевић Јелисавчић, ...

 2. Рев 3983/2021 3.1.2.4.2; 3.1.2.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3983/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., правног следбеника сада пок. ББ, бив. из..., кога заступа пуномоћник Лидија Ђ ...

 3. Рев 6040/2021 3.1.2.22; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6040/2021 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Драгане Бољевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Урош Цветојевић адвокат ...

 4. Прев 812/2021 3.11.1.1; повреда жига

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 812/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АЛБО“ ДОО предузеће за производњу, трговину и услуге из Београ ...

 5. Рев 1547/2022 1.6.6.9; накнада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1547/2022 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Драгане Бољевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Славица Гл ...

 6. Рев 3149/2022 3.6.2; 3.6.9.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3149/2022 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО „Екоградња – пројект С.Г.“ из Ковина, чији је пуномоћник Никола Мађинац адвок ...

 7. Рев 7048/2021 3.1.1.8; државнина и заштита државнине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7048/2021 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, др Илије Зиндовића, Бранка Станића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички ...

 8. Рев2 1055/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1055/2022 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Марковић адвокат из..., против туженог Институт за лечење и ...

 9. Рев 3740/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3740/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Маријана Тонић, адвокат из..., против туженог ВВ из.. ...

 10. Рев 3067/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3067/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Станиша Стаменковић, адвокат из..., ...

Pages