Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Узп 364/2019 4.1.2.7.1; преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 364/2019 / Датум: 22.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „АА Банке“ АД... у..., Булева ...

 2. Узп1 1/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.1; управни спор; 4.2.2; просвета

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 22.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из …, улица … бр. …, кој ...

 3. Узп 13/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.2; просвета; 4.1.2.1.2; управни акт

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 22.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Машинског факултета Универз ...

 4. Узп 101/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 101/2020 / Датум: 12.05.2020.

        Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

 5. Узп 15/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.2 тужба

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 13.03.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јасмине Стаменковић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заст ...

 6. Ус 11/2020 3.20 сукоб надлежности; 3.20.2 управно право

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 13.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Прекршајног суда у Београду и ...

 7. Ус 21/2020 3.20 сукоб надлежности; 3.20.2 управно право

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 21/2020 / Датум: 13.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Прекршајног суда у Београду и ...

 8. Узп 250/2019 4.1.2.7.1. Захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.3. Тужбе због недоношења решења

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 250/2019 / Датум: 28.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога ...

 9. Прзз 3/2020 2.5.29. Захтев за заштиту законитости; 2.5.15. Трошкови прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Веска Крстајића, Радослава Петровића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, ...

 10. Прзз 25/2019 2.5.29.1 захтев за заштиту законитости; 2.5.3 одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 25/2019 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Веска Крстајића, Радослава Петровића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, ...

Pages