Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14652 резултата)
 1. Рев2 2258/2020 неостваривање резултата рада; 3.5.15.4.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2258/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милан Лукић, адвокат из..., против туженог „Cargo – partner“ d.o.o. Бео ...

 2. Рж1 г 32/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници Анђелка Ђуричић Ракић и Јелена Ковановић, адвокати из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној п ...

 3. Рев 3717/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3717/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Бисерке Живановић, Јасминке Станојевић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ из Зрењанина, коју заступа ...

 4. Рж1 кп 3/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 12.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Бата Цветковић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Милисав Ст. Васић- Буђа, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апела ...

 5. Кзз 1269/2020 одбијен ззз; елементи кривичног дела 439 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1269/2020 / Датум: 12.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничаре ...

 6. Рев2 3007/2020 3.19.1.25.6.6.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3007/2020 / Датум: 12.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА из …, ББ из …, ВВ из …, ГГ из …, ДД из …, ЂЂ из …, ЕЕ из …, ЖЖ из …, ЗЗ из …, ИИ из …, ЈЈ и ...

 7. Кзз 1286/2020 одбијен ззз; трошкови крив. поступка; 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1286/2020 / Датум: 12.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничаре ...

 8. Кзз 1254/2020 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1254/2020 / Датум: 10.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Радослава Петровића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном ...

 9. Кзз 1243/2020 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1243/2020 / Датум: 10.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Радослава Петровића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предм ...

 10. Кзз 1260/2020 2.4.1.22.1.1.10; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1260/2020 / Датум: 10.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Радослава Петровића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предм ...

Pages