VI Конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе - најава

Врховни касациони суд Републике Србије ове године је домаћин Конференције председника врховних судова Источне и Централне Европе, која ће се одржати од 20. до 22. јуна 2016. године у  Београду.

Конференција се организује у сарадњи са организацијом CEELI Институт са седиштем у Прагу, уз подршку Мисије ОЕБС-а уСрбији и Канцеларије Савета Европе.

У раду Конференције која се одржава једном годишње, учествују председници врховних судова или њихови заменици, како би размотрили питања од заједничког интереса за правосудне системе,  разменили знања и искуства и наставили сарадњу између држава.

Конференција промовише независност судства, јачање интегритета и одговорности, ефикасно управљање предметима, борбу против корупције и изградњу поверења јавности у судове.