Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Feb
12
2018
Vrhovni kasacioni sud na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018.
Feb
12
2018
Vrhovni kasacioni sud je, na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018.
Jan
29
2018
Tradicionalni sudijski seminar povodom otvaranja sudske godine Evropskog suda za ljudska prava, održan je 26. januara 2018. godine u Strazburu, na temu „...
Jan
16
2018
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Svetske banke 16. januara 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.
Dec
28
2017
Sve sudije Vrhovnog kasacionog suda najoštrije su osudile izjavu Miloša Vučevića potpredsednika Srpske napredne stranke: ''Da sudije u Srbiji ne sude po...
Dec
13
2017
Konferencija povodom završetka USAID projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“, održana je 13. decembra 2017. godine u Beogradu.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu