Zaposleni

U 2018. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar “Ka punoj primeni evropskih ljudskih prava”- obuka za članove Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite i ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Beogradu 24. januara 2018. godine.

Obuke

-Radionica o medijima - Saradnja u krivičnom pravosuđu: Jačanje zaštite svedoka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (WINPRO III), u organizaciji EU projekta Saradnja u krivičnom pravosuđu: Jačanje zaštite svedoka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, održana 12. i 13. februara 2018. godine.