Запослени

У 2018. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године.

Обуке

-Радионица о медијима - Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III), у организацији ЕУ пројекта Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције, одржана 12. и 13. фебруара 2018. године.