Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2018. години:

Конференције

-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године;

-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. године;

-Конференција „Покретање глобалне мреже правосудног интегритета”, у организацији Канцеларије УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу 9. и 10. априла 2018. године;

-Регионална конференција посвећена моделима уједначавања судске праксе, у организацији Horizontal Facility пројекта у Македонији у сарадњи са Саветом Европе, одржана у Скопљу од 11. до 13. априла 2018. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Учешће у делегацији Републике Србије на 29. заседању Радне групе Савета за људска права УН, ради разматрања Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, одржано у Женеви, 24. и 25. јануара 2018. године;

-Округли сто на тему “Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета и корупције”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Новом Саду 11. јануара, у Београду 12. и 13. фебруара 2018. године;

-Округли сто у оквиру јавне расправе поводом Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 5. марта 2018. године;

-Пети регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра и Civil Rights Defenders-а, уз подршку Министарства спољних послова Велике Британије, Владе Шведске и Регионалног савета за сарадњу, одржан у Скопљу 15. и 16. марта 2018. године;

-Скуп на тему „Казнена политика у Србији и споразум о признању кривичног дела”, у организацији Одељења за правосуђе амбасаде САД и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржан у Београду 4. априла 2018. године;

-Округли сто „Поравнање у поступку заштите права на суђење у разумном року – Изазови и могућа решења”, у организацији Државног правобранилаштва Републике Србије уз подршку УСАИД Пројекта владавине права, одржан у Београду 4. априла 2018. године;

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном касационом суду, реализована 12. априла 2018. године;

-Регионални округли сто “Финансијске и кривичне истраге – оцена доказа”, у оквиру обуке коју спроводи Правосудна академија у области корупције, финансијских превара и економског криминала за тужиоце и судије, уз подршку УНДП у Србији и амбасаде Шведске, одржан у Будви 16. и 17. априла 2018. године;

-Посета студената Правног факултета Универзитета у Амстердаму Врховном касационом суду, реализована 18. априла 2018. године;

-Посета Асоцијације студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду, реализована 19. априла 2018. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентовање резултата пројектних активности у вези са унапређивањем образовања у Правосудној академији, у организацији Правосудне академије и пројекта “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржано у Београду 28. фебруара 2018. године;

-Презентација публикације „Правна схватања и закључци ВКС у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“, у организацији Врховног касационог суда, пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира ЕУ, УСАИД Пројекат-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године; владавине права и Правосудне академије одржана 20. фебруара у Крагујевцу, 1. марта у Нишу, 9. марта у Београду и 15. марта 2018. године у Новом Саду.

Састанци и седнице

-Састанак поводом даље реализације активности 1.0.5 у оквиру Твининг пројекта Борба против организованог криминала (трговина људима, илегална трговина наркотицима, илегална трговина оружјем и финансијске истраге), одржан у Макишу 28. фебруара 2018. године;

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године.