Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2018. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Учешће у делегацији Републике Србије на 29. заседању Радне групе Савета за људска права УН, ради разматрања Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, одржано у Женеви, 24. и 25. јануара 2018. године;

-Округли сто на тему “Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета и корупције”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Новом Саду 11. јануара, у Београду 12. и 13. фебруара 2018. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентација публикације „Правна схватања и закључци ВКС у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“, у организацији Врховног касационог суда, пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира ЕУ, УСАИД пројекта „Владавина права“ и Правосудне академије одржана 20. фебруара 2018. године у Крагујевцу.