Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Положај и седиште суда утврђени су Уставом Републике Србије, а надлежност Законом о уређењу судова.

Врховни касациони суд

 

Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године. Проширена је изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија је примена отпочела 21. маја 2014. године, и трајала до 31. децембра 2015. године. Ступањем на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року 01. јануара 2016. године, надлежност суда у тој материји детаљније је уређена.

Судска пракса Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

Актуелности и вести

Мај
24
2016
Делегација Врховног касационог суда, боравила је од 15. до 21. маја 2016. године у студијској посети Холандији.
Мај
13
2016
У организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства, Министарства правде и Јавнобележничке коморе Србије, одржан је састанак председника...
Мај
09
2016
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на Међународној конференцији председника Врховних судова Кине и земаља Централне и...
Мај
05
2016
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, борави у службеној посети  НР Кини од 3. до 8. маја 2016. године.
Апр
27
2016
Врховни касациони суд је уз подршку Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира ЕУ одржао конференцију председника основних, привредних,...
Апр
22
2016
Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Бугaрскe у сaрaдњи сa Сaвeтoм Eврoпe организовало је међународну кoнфeрeнциjу министaрa прaвдe и других прeдстaвникa...

Конкурси
и јавне набавке

Документи у фокусу