Судије

 У 2017. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар о пресуђивању у предметима финансијског криминала, у организацији Канцеларије сталног правног саветника Босне и Херцеговине, одржан у Сарајеву, од 21. до 23. фебруара 2017. године;

-Семинар на тему Истраге и процесуирање финансијског криминала, у организацији Правосудне академије, одржан 24. фебруара 2017. године у Београду;

-Семинар „Истраживање и процесуирање кривичних дела корупције и криминала“, у организацији Програма ОПДАТ Министарства правде САД у БиХ у сарадњи са ОПДАТ при Амбасади САД у Београду, одржан у Сарајеву, од 4. до 6. априла 2017. године;

-Семинар на тему „Избегличко право – међународни и домаћи стандарди“, у организацији Правосудне академије у сарадњи са УНХЦР и Београдским центром за људска права, одржан у Београду 7. априла 20107. године;

-Семинар „Заснивање и престанак радног односа“, у организацији Факултета здравствених, правних и пословних студија Ваљево, Универзитет Сингидунум, одржан у Ваљеву 15. маја 2017. године;

-Међународни семинар “Упоредни приказ у односу на селекцију, избор и оцењивање судија”, у организацији Међународне комисија правника (ICJ), одржан у Ташкенту, Република Узбекистан, од 6. до 9. септембра 2017. године.

Саветовања

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике ВКС, судова републичког ранга, апелационих и виших судова, са фокусом на јуриспруденцију Европског суда за људска права, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мултидонаторским повереничким фондом и Саветом Европе, одржано 7. марта 2017. године у Зрењанину;

-Треће годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља у сарадњи са Министарством правде, Врховним касационим судом и УСАИД Пројектом за боље услове, одржано на Копаонику 31. марта и 1. априла 2017. године;

-Саветовање “Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном сектору“, у организацији Paragraf Lex-a, одржано на Златибору од 21. до 24. маја 2017. године;

-Саветовање “Сузбијање тешких кривичних дела организованог криминала и корупције“, у организацији Удружења судија/судаца у Федерацији БиХ, одржано у Неуму, Федерација БиХ, од 8. до 10. јуна 2017. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од  5. до 8. септембра 2017. године;

-Саветовање “Проузроковање и накнада штете и осигурање”, у организацији Удружења за одштетно право, у сарадњи са Институтом за упоредно право и Правосудном академијом, одржано у Зрењанину од 14. до 16. септембра 2017. године;

-Саветовање на тему “Реформски процеси и Поглавље 23 (година дана после) –кривичноправни аспект“, у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу уз подршку Правосудне академије, одржано на Златибору од 21. до 23. септембра 2017. године;

-Дани црногорског судства, у организацији Врховног суда Црне Горе и Удружења судија, одржани у Будви, од 28. до 30. октобра 2017. године.

Обуке

-Регионална радионица за Југоисточну Европу о јачању међународне и регионалне сарадње у кривичним стварима у вези са тероризмом, са фокусом на стране терористичке борце, у организацији Канцеларије за УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу, од 14. до 16. фебруара 2017. године;

-Обука „Основни ECDL”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у фебруару и марту 2017. године у Београду;

-Радионица „Вредновање предмета по тежини“ у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана 6. марта 2017. године у Београду;

-Обука „Право Европске уније“, у организацији пројекта Подршка Европске уније Павосудној академији“, одржана у Врховном касационом суду 5. и 7. априла 2017. године;

-Радионица „Предавање о етици“,у организацији Правосудна академије, одржана у Београду 25. априла 2017. године;

-Обука за тренере у вези са злочинима из мржње, у организацији Мисије ОЕБС-а у Црној Гори у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржана у Подгорици, 8. и 9. маја 2017. године;

-Међународна радионица на тему „Сарадња европских парламентараца у борби против трговине људима у земљама Западног Балкана“, у организацији Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије у сарадњи са Human Trafficking Foundation UK, одржана у Београду 18. маја 2017. године;

-Обуке о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржане 24. и 25. марта 2017. године у Шапцу и Новом Саду, 31. марта и 1. априла у Сремској Митровици и Зрењанину, 7. и 8. априла у Кикинди и Панчеву, 12. и 13. априла у Крагујевцу и Ваљеву, 21. и 22. априла у Зајечару и Пожаревцу, 27. и 28. априла у Лесковцу и Београду, 4. и 5. маја у Новом Пазару и Београду, 12. и 13. маја у Бору, Неготину и Пироту, 19. и 20. маја у Нишу и Чачку, 26. и 27. маја у Краљеву и Ужицу;

-Радионица Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског криминала – обука за тужиоце, полицијске истражитеље и заједничке истражне тимове, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржана у Вршцу 8. јуна и Крагујевцу 27. јуна 2017. године;

-Радионица са циљем покретања радног тела о сарадњи државних тужилаца, судија и Министарства унутрашњих послова (СБПОК) о различитим питањима (оперативни, општи, законодавни рад), у организацији Пројекта ЕУ “Борба против организованог криминала”, одржана у Макишу 29. и 30. августа 2017. године;

-Европска регионална радионица на тему “Међународни стандарди за судије из радних односа”, у организацији ILO DWT/CO Budapest and International Centre (ITCILO), одржана у Торину, Република Италија, од 13. до 15. септембра 2017. године;

-Радионица „Вредновање предмета по тежини“ у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана 27. септембра 2017. године у Зрењанину;

-Обука о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Новом Саду 30. септембра 2017. године;

-Радионица у оквиру Пројекта превенције тероризма, на тему страних терористичких бораца, у организацији Канцеларије УН за питања дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу, 20. октобра 2017. године;

-Обука о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Неготину 21. октобра 2017. године;

-Обука о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Краљеву 28. октобра 2017. године;

-Радионица на тему „Финансијске истраге“, у организацији Правосудне академије, УНДП и Амбасаде Шведске, одржана у Аранђеловцу 27. октобра 2017. године;

-Обука о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Нишу 4. новембра 2017. године;

-Радионица Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског криминала – обука за тужиоце, полицијске истражитеље и заједничке истражне тимове, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржана у Нишу 7. новембра 2017. године;

-Обука о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Шапцу 18. новембра 2017. године;

-Радионица Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског криминала – обука за тужиоце, полицијске истражитеље и заједничке истражне тимове, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржана у Суботици 28. новембра 2017. године;

-Радионица на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта Савета Европе “Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”, одржана у Београду 4. децембра 2017. године.