Запослени

Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2017. години:

Конференције

-Конференција „Правосуђе у процесу европских интеграција: Изазови и могућности за делотворну заштиту људских права“, у организацији Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији, одржана 10. марта 2017. године у Београду.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто за израду јединственог Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова, у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Ефикасно правосуђе“, који се финансира из фондова ЕУ, одржан од 26. до 28. јануара 2017. године у Шапцу;

- Свечано обележавање почетка заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску“ - програм у Србији, одржано 2. марта 2017. године у Београду;

-Представљање Трећег периодичног извештаја Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, одржано 7. и 8. марта 2017. године у УН у Женеви;

-Партнерски форум „Координирање донаторске подршке у сектору правосуђа“, у организацији Министарства правде у сарадњи са Заједничким вишедонаторским повереничким фондом за подршку Сектору правосуђа, одржан 15. марта 2017. године у Београду.

Јавне расправе и презентације

-Презентација „Извештаја о управљању учинком рада правосуђа“, у организацији Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира Европска унија, одржана 22. фебруара 2017. године у Београду;

-Презентација Годишњег извештаја о раду судова опште и посебне надлежности за 2016. годину, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), 17. марта 2017. године у Београду;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији 21. марта 2017. године на Палићу;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Крагујевцу 10. априла 2017. године.

Састанци и седнице

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан 1. и 2. фебруара 2017. године у Београду;

-Састанак представника Мисије програма СИГМА у области реформе јавне управе (Подршка унапређењу владавине и управљања) и представника Врховног касационог суда, одржан 9. марта 2017. године у Београду.