Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2104 rezultata)
 1. Rev 413/2017 porodični zakon; izdržavanje dece

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 413/2017 / Datum: 11.05.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužioca-protivtuženog AA iz..., sada sa boravištem u..., čiji je pun ...

 2. Rev 880/2017 porodično pravo; otmica dece

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 880/2017 / Datum: 11.05.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u vanparničnom postupku predlagača AA iz …, …, čiji je punomoćnik Sandra Milojević, advokat ...

 3. Rev 924/2017 porodični zakon; zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 924/2017 / Datum: 11.05.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici mal. tužioca AA iz..., koga zastupa zakonski zastupnik majka BB iz..., čiji je punom ...

 4. Rev 2016/2015 član 1. protokola 1.-zaštita imovine; imovina; stambeno pravo, zakup, otkup i kupoprodaja stana

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2016/2015 / Datum: 28.04.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca Grada Beograda, koga zastupa Gradski javni pravobranilac Beograd, protiv tuženih AA iz..., BB iz ...

 5. Rev 831/2017 porodični zakon; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 831/2017 / Datum: 27.04.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Zoran Midić, advokat iz..., pro ...

 6. Prev 256/2016 dozvoljenost tužbe za preispitivanje pravosnažnosti odluka donetih u postupku stečaja

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 256/2016 / Datum: 27.04.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Branka Stanića, članova veća, u parnici po tužbi tužioca „AA“ iz..., koga u revizijskom postupku zastupa punomoćnik Blagoje Nik ...

 7. Rev 694/2017 z.p.p.; dozvoljenost revizije protiv odluke o troškovima postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 694/2017 / Datum: 27.04.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica, Slađane Nakić- Momirović, Jasminke Stanojević i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Stojadin Spasić ...

 8. Rev 792/2017 porodični zakon; izdržavanje dece

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 792/2017 / Datum: 20.04.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dejan Čukić, advokat iz..., protiv tuženog BB i ...

 9. Rev2 411/2017 radno pravo; odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu; naknada zarade i supstitucija reintegracije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 411/2017 / Datum: 20.04.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Vitomir Žunić, advokat iz..., p ...

 10. Rev2 394/2016 radno pravo; zasnivanje radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 394/2016 / Datum: 13.04.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mile Petković, advokat iz..., protiv ...

Pages