Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2434 rezultata)
 1. Rev 2373/2017 lišenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2373/2017 / Datum: 06.11.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudije: Branka Stanića, kao predsednika veća, sudije Gordane Ajnšpiler-Popović i sudije Jelene Borovac, kao članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Sanda Suvačar, advokat iz... ...

 2. Prev 252/2017 kapara

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 252/2017 / Datum: 02.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca „AA“ iz..., koga zastupa punomoćnik Milan Gucunja, advoka ...

 3. Rev2 1004/2017 radno pravo; višak zaposlenih

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1004/2017 / Datum: 26.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Enike Veg, advokat iz..., protiv tuženog BB..., čiji j ...

 4. Rev 1829/2017 obligaciono pravo; ništavnost ugovora o poklonu

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1829/2017 / Datum: 25.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužlje AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan Ivanović, advokat iz..., protiv tužen ...

 5. Rev 710/2017 porodično pravo; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 710/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Ivan Ćalović, advokat iz..., pr ...

 6. Rev 2279/2017 porodično pravo; zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2279/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parničnom postupku po tužbi tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Goran Branković, advok ...

 7. Prev 93/2017 zakon o stečaju; pobijanje pravnih radnji

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 93/2017 / Datum: 17.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud i to predsednik veća, sudija dr Dragiša B. Slijepčević, postupajući u privrednom sporu tužioca ”AA “ u stečaju,..., ul... br.... koga zastupa punomoćnik Dušan Ćetojević, advokat iz..., protiv tuženog “BB “...,..., koga zastupa punomo ...

 8. Rev2 1863/2016 radno pravo; višak zaposlenih

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1863/2016 / Datum: 12.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Dušan Marković, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ iz..., čiji je p ...

 9. Rev 2124/2017 zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2124/2017 / Datum: 12.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Vladimir Marković, advokat iz..., protiv tuženog BB iz..., ...

 10. Rev2 716/2016 radno pravo; naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 716/2016 / Datum: 11.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Uroš Matić, advokat iz..., protiv tužene Republ ...

Pages