Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2318 rezultata)
 1. Rev 1616/2017 porodično pravo; izdržavanje supružnika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1616/2017 / Datum: 07.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Mirko Šoć, advokat iz..., protiv tužene BB iz.. ...

 2. Rev 1895/2017 porodično pravo; dozvoljenost revizije u sporu za poništaj braka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1895/2017 / Datum: 07.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB iz..., pravnih sledbenika sada pok. VV, čiji je zajednički punomoćnik Vladan Ste ...

 3. Rev 402/2017 sticanje prava svojine na nepokretnosti (zemljištu); zakon o prometu nepokretnosti (čl. 4 st.3); priznanje pravnog dejstva ugovora o prometu nepokretnosti

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 402/2017 / Datum: 01.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Desimir Karamatraković, ...

 4. Rev 4/2017 ugovor o poklonu (apsolutna ništavnost)

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4/2017 / Datum: 22.08.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Topić, advokat iz..., protiv tuženih BB, VV i GG, ...

 5. Rev 1782/2017 zakon o zabrani diskriminacije; naknade štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1782/2017 / Datum: 17.08.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u parnici tužioca „AA.“ iz..., čiji je punomoćnik Nikola Mađinac, advokat iz..., protiv ...

 6. Prev 301/2016 pravo suinvestiranja na udeo u sticanju svojine na objektu (suvlasništvo objekta); vlasništvo na prostoru odgovarajuće kvadrature

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 301/2016 / Datum: 20.07.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler Popović i Branka Stanića, članova veća, u parnici po tužbi tužioca „AA“ iz..., koga zastupa punomoćnik Marko Obradović, advo ...

 7. Rev 411/2017 porodični zakon; pravo stanovanja (habitatio)

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 411/2017 / Datum: 19.07.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje maloletne AA, čiji je zakonski zastupnik BB iz..., a čiji je puno ...

 8. Rev2 1934/2016 radno pravo; višak zaposlenih

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1934/2016 / Datum: 19.07.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Branka Stanića, kao članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Marija Joksović, advokat iz..., protiv tuženog B ...

 9. Rev 1377/2017 porodično pravo; dozvoljenost revizije u sporu za poništaj braka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1377/2017 / Datum: 13.07.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Jelene Borovac, članova veća, u sporu po tužbi tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Milisav Kurmazović, advokat iz..., protiv tužene B ...

 10. Rev 1488/2017 porodično pravo; zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1488/2017 / Datum: 13.07.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., protiv tuženih BB i VV, oboje iz..., radi zaštite od nasilja u p ...

Pages