Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 396 rezultata)
 1. Uzp 475/2017 dodela opštinskih sredstava za javno informisanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 475/2017 / Datum: 14.02.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Opštine Šid- Opštinskog veća Opštine ...

 2. Uzp 493/2017 informacije od javnog značaja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 493/2017 / Datum: 25.01.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Udruženja građana ''AA'� ...

 3. Uzp 336/2017 disciplinska odgovornost stečajnog upravnika

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 336/2017 / Datum: 21.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu AA iz...,..., koga zastupa punomoćnik Ma ...

 4. Uzp 348/2017 vraćanje imovine crkvama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 348/2017 / Datum: 30.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA,..., ulica..., koju zastupa punomo ...

 5. Uzp 372/2017 promene u registru- založno pravo

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 372/2017 / Datum: 30.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Ministarstva privrede Republike Srb ...

 6. Przz 21/2017 prekršaj- carina

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 21/2017 / Datum: 23.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog j ...

 7. Przz 25/2017 carinski prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 25/2017 / Datum: 23.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog j ...

 8. Uzp 352/2017 vraćanje imovine crkvama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 352/2017 / Datum: 23.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Srpske pravoslavne crkve, Patrijarši ...

 9. Uzp1 2/2017 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 2/2017 / Datum: 23.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz.., podnetom preko punomoćnika Z ...

 10. Uzp 342/2017 zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 342/2017 / Datum: 17.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Operatora distributivnog sistema ...

Pages