Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 382 rezultata)
 1. Uzp 415/2017 spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 415/2017 / Datum: 02.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Opštine Šid- Opštinskog veća Opštine ...

 2. Uzp 361/2017 preuzimanje akciza

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 361/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu „AA“ DOO iz...,..., za preispitivanj ...

 3. Uzp 381/2017 ponavljanje sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 381/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu AA iz..., podnetom preko punomoćnika ...

 4. Uzp 393/2017 spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 393/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnetom preko punomoćnika ...

 5. Uzp 319/2017 zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 319/2017 / Datum: 19.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevima za preispitivanje sudske odluke ko ...

 6. Uzp 284/2017 prestanak vojne službe

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 284/2017 / Datum: 12.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva odbrane Republike Sr ...

 7. Uzp 288/2017 ponavljanje sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 288/2017 / Datum: 12.10.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga zastupa punomo ...

 8. Us 23/2017 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 23/2017 / Datum: 18.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda u K ...

 9. Us 26/2017 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 26/2017 / Datum: 18.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Novom Pazaru i Up ...

 10. Przz 16/2017 prekršaj-zastarelost

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 16/2017 / Datum: 06.07.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog j ...

Pages