Приправници Земаљског суда из Констанце посетили Врховни касациони суд

Група приправника Земаљског суда из Констанце из Немачке посетила је 19. маја 2017. године Врховни касациони суд.

Заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана Андрејевић, упознала је  приправнике Земаљског суда из Констанце са организацијом и надлежностима судова у Србији и са историјатом, начином рада и надлежностима Врховног касационог суда.