Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 175 резултата)
 1. Рж1 г 13/2017 понашање подносиоца приговора

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2017 / Датум: 31.08.2017.

  Врховни касациони суд, судија Миломир Николић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача и о жалби ББ из... изјављеним против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 36/17 од 29.06.2017. год ...

 2. Рж1 гп 7/2017 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2017 / Датум: 10.04.2017.

  Врховни касациони суд, судија Горданa Ајншпилер Поповић, у поступку заштите права на суђење у разумном року подносиоца „АА“ предузетник ББ из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући по жалби предлагача против решења Привредно ...

 3. Рж р 279/2016 Хитност поступка и понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 279/2016 / Датум: 28.12.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача AA из..., чији је пуномоћник Маја Војводић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у р ...

 4. Рж г 1363/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1363/2016 / Датум: 21.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у предмету предлагача AA из...,......, одлучујући о жалби предлагача, изјављенoj против решења Апелационог су ...

 5. Рж г 1140/2016 Понашање суда и подносиоца захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1140/2016 / Датум: 21.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Срђан Сурла, адвокат из..., ради заштите права на ...

 6. Рж г 1135/2016 Хитност поступка; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1135/2016 / Датум: 08.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА и ББ, обоје из..., Ул.... бр...., чији је заједнички пуномоћник Бранка Војновић, адвокат из ...

 7. Рж г 1000/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1000/2016 / Датум: 18.11.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Лидије Ђукић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној пр ...

 8. Рж г 1069/2016 Целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1069/2016 / Датум: 16.11.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА и ББ из...,..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача ...

 9. Рж р 234/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 234/2016 / Датум: 27.10.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року предлагача АА из..., чији је пуномоћник Сњежана Пећанац, адв ...

 10. Рж1 гп 6/2016 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: / Бр. предмета: 6/2016 / Датум: 14.07.2016.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер Поповић у поступку подносиоца ДОО Е.-п. С.Г. из К., кога заступа директор П.Д., у поступку заштите права на суђење у разумном року, поступку по жалби предлагача против решења Привредног апелационог суда Р4 П ...

Pages