Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
  1. Узп 565/2016 враћање имовине физичким лицима

    Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 565/2016 / Датум: 31.01.2017.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступају пуномоћ ...

  2. Узп 531/2016 враћање имовине црквама

    Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 531/2016 / Датум: 19.01.2017.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Српске православне цркве,..., поднето ...

  3. Ус 27/2016 сукоб надлежности-узбуњивачи

    Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 27/2016 / Датум: 11.01.2017.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Лесковцу и Управног су ...

  4. Ус 28/2016 сукоб надлежности-упис радног стажа

    Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 28/2016 / Датум: 11.01.2017.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Јаг ...

  5. Прзз 4/2016 прекршај-царина; одговорност увозника

    Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 4/2016 / Датум: 22.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

  6. Прзз 6/2016 прекршаји-права браниоца

    Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2016 / Датум: 22.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

  7. Прзз 10/2016 прекршајни налог

    Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 10/2016 / Датум: 22.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

  8. Прзз 18/2016 прекршај-порез; обустава поступка

    Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 18/2016 / Датум: 22.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

  9. Прзз 22/2016 прекршај-царина

    Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 22/2016 / Датум: 22.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

  10. Узп 456/2016 посебне дозволе-лиценца за стечајног управника

    Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 456/2016 / Датум: 15.12.2016.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника М ...

Pages