Александар Степановић

Александар Степановић

Александар Степановић рођен је 28. августа 1970. године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду завршио је за непуних четири године, 1994. године, са просечном оценом 9,23 и током студирања је више пута похваљен. Засновао је радни однос 1. марта 1995. године, на радном месту судијски приправник у Окружном суду у Београду, а након положеног правосудног испита 1. априла 1997. године, распоређен је на радно место стручног сарадника у кривичном одељењу Окружног суда у Београду. У октобру 1998. године, изабран је за судију Трећег општинског суда у Београду, у ком суду је обављао судијску функцију до 31. децембра 2009. године, a био је и председник кривичног одељења тог суда.

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабран је за судију Вишег суда у Београду, где је поступао у истражном и кривичном одељењу, као и у кривичном ванпретресном већу као стални члан.

Именован је за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду априла 2013. године, а функцију председника Вишег суда у Београду обављао је у периоду од маја 2014. године до маја 2023. године.

У овом периоду био је председник кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, председник кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, судија за извршење кривичних санкција, председник одељења судске праксе и главни и одговорни уредник Редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду.

Одлуком Високог савета судства од 22. октобра 2013. године, изабран је за судију Апелационог суда у Београду.

Био је председник Управног одбора Правосудне академије у два мандата и то од 2014. до 2022. године, а у једном периоду и ментор за обуку полазника, испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке, као и члан Комисије за жалбе и приговоре Правосудне академије.

Поступао је као члан Радне групе за припрему предлога и мера активности у циљу решавања проблема складиштења и уништавања опојне дроге одузете у кривичном поступку, председник Комисије за утврђивање врсте и висине накнаде штете лицима неосновано осуђених и неосновано лишених слободе, члан Радне групе за израду закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, заменик председника Комисије за праћење и спровођење новог Законика о кривичном поступку, члан Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, члан Радне групе за израду Стратегије развоја правосуђа за период 2020 – 2025. Године, члан Радне групе за израду Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма.

Именован је за члана: Управног одбора ЕУ пројекта за Поглавље 23 „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и за основна људска права), Стручног тима за анализу студија случајева и идентификовање типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма и Радне групе за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период 2023-2028. године и пратећег Акционог плана.

Аутор је више текстова објављених у билтенима Трећег општинског суда у Београду и  Вишег суда у Београду.

Учествовао је на великом броју семинара, стручних и научних саветовања, конференција и обука у земљи и иностранству, између осталих:

 • „Суђење у демократском друштву“, CEELI INSTITUT – Праг, Република Чешка;
 • „Правосудни форум“ у организацији Министарства правде САД (програм ОПДАТ) и Мисије ОЕБС у Србији;
 • судијски симпозијум на тему изрицање кривичних санкција у предметима тероризма у теорији и пракси у организацији Министарства правде САД (ОПДАТ);
 • регионална конференција Мисије ОЕБС-а у Србији на тему „Жртва кривичног дела и кривично правни инструменти заштите“;
 • писање кривичних пресуда у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Министарства правде САД (ОПДАТ);
 • регионални пројекат „Јачање борбе против транснационалног организованог криминала у југоисточној Европи кроз унапређење регионалне сарадње у заплени и одузимању имовине, управљању и поновном коришћењу одузете имовине“, реализован од стране секретаријата ОЕБС-а ( Одељење за транснационалне претње и координатор за активности у области економије и заштите животне средине);
 • „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“ који подржава Шведска агенција за међународни развој (Сида), у организацији Правосудне академије и Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД;
 • учесник у изради публикације „Мрежа портпарола судова“ у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (USAID);
 • округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Правосудне академије и Америчке агенције за међународни развој (USAID) и други;
 • поседује сертификат Правосудне академије у Београду за поступање са малолетним учиниоцима кривичних дела у свим фазама поступка према малолетницима;
 • поседује сертификат о завршеној обуци у борби против кривичних дела против интелектуалне својине и високотехнолошког криминала - прање новца и криптовалуте у организацији Правосудне академије Хрватске у сарадњи са Министарством правде САД;
 • поседује сертификат о завршеној обуци у борби против кривичних дела против интелектуалне својине и високотехнолошког криминала - прикупљање дигиталних доказа у организацији Амбасаде Америке у Београду и ICHIP из Загреба.

Говори енглески језик.

Изабран је за судију Врховног касационог суда 19. октобра 2018. године.

Судија је у кривичној материји.