Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

С циљем унапређења рада судова, Врховни касациони је остварио сарадњу са различитим пројектима и међународним организацијама: Делегацијом Европске уније у Београду, Канцеларијом Савета Европе у Београду, УСАИД-ом, Светском банком кроз пројекат „Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)“, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Амбасадом САД (ОПДАТ).

Почетком 2020. године, председник и судије Врховног касационог суда састали су се са председником Европског суда за људска права. Сарадња са Европским судом за људска права настављена је и кроз Мрежу највиших судова која омогућава благовремено упознавање са најновијом праксом Европског суда за људска права и размену информација о питањима од значаја за судску праксу.