Уједначавање судске праксе

У складу са надлежношћу Врховног касационог суда изван суђења, Суд предузима активности у циљу уједначавања судске праксе судова Републике Србије, од доношења Акционог плана до низа активности којим би се остварио циљ уједначавања.