Хоризонтално и вертикално уједначавање

Ово уједначавање судске праксе односи се на објављивање одлука и њихову размену између судова - хоризонтално и вертикално. Размену судских одлука треба омогућити свим судовима кроз intranet , те развијање interface-а за повезивање програма за аутоматско вођење предмета (АВП-а и САПС-а).

Треба успоставити и посебне регистре, дигиталне (електронске) и аналогне (у папиру) за следеће одлуке:

  1. Европског суда за људска права
  2. Међународних тела за заштиту људских права
  3. Уставног суда
  4. Међународних тела које надзиру примену Хашких конвенција
  5. Врховног касационог суда
  6. Апелационих судова
  7. Виших судова
  8. Одлука било ког суда које је применио неки међународни инструмент
  9. Разврстане по гранама права

Потребно је израдити јединствену номенклатуру законских института за хоризонталну и вертикалну размену и претрагу по оваквој бази - која треба да се користи за weб-сајт и CMS (АВП и САПС).