Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2019. години:

Конференције

-Регионална конференција на тему “Обавеза извршавања одлука Европског суда за људска права“, у организацији Програмске канцеларије Савета Европе у Подгорици, у сарадњи са Канцеларијом заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права, одржана  у Подгорици  31. јануара 2019. године;

-Конференција „Цивилно друштво за одговорну власт”, у организацији ЦРТЕ у сарадњи са организацијом Транспарентност Србија, Центром за правосудна истраживања, Фондацијом Славко Ћурувија и А11 Иницијативом за економска и социјална права, уз подршку Британске амбасаде у Београду, одржана у Београду 4. фебруара 2019. године;

-Koнференција поводом Европског дана жртава-Представљање нацрта Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, у организацији Министарства правде, одржана у Београду 22. фебруара 2019. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто поводом разматрања спорних питања, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржан у Београду 5. марта 2019. године;

-Шести регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE центра и Civil Rights Defenders, одржан у Дубровнику од 22. до 23. марта 2019. године.

Састанци и седнице

- Састанак координационог тела у вези са извештавањем и учешћем на састанку са Заједничком групом у оквиру ICRG (прање новца), у организацији министарства финансија, одржан у Паризу 23. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду програма обуке за спречавање прања новца, у организацији aмбасаде САД у Београду, одржан у Вршцу 29. и 30. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за припрему радног текста Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019-2024. године, у организацији министарства правде, одржан у Београду 31. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду Нацрта измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова као и пратећих подзаконских аката, у организацији Министарства правде, одржан у Врховном касационом суду 11. фебруара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду Нацрта правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских помоћника - израдa Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова,  одржан у Београду 13. фебруара 2019. године;

-Билатерални састанк заменика директора Директората за људска права Савета Европе са в.ф. председника Врховног касационог суда и председницима апелационих судова, одржан у Врховном касационом суду 19. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Женеви 28. фебруара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду периодичног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду 28. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом Друге експертске мисије чији је задатак припрема Нацрта закона о правосудној сарадњи у кривичним стварима са државама чланицама ЕУ, у организацији Министарства правде, одржан у Новом Саду од 18. до 22. марта 2019. године.