Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда-Врховног суда у 2023. години:

Конференције

- Конференција о праву интелектуалне својине, у организацији ЗМП адвокатске канцеларије за интелектуалну својину, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, одржана у Београду 6. априла 2023. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Jавнo слушањe на тему: „Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије“, у организацији Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине РС, одржано у Београду 26. јануара 2023. године;

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године;

- Округли сто о Конвенцији од 2. јула 2019. о признавању и извршењу страних пресуда у грађанским или привредним стварима (Конвенција о пресудама HCCH 2019), у организацији „Пројекта за јачање извршења на Балкану (BESP)“ који финансира Министарство спољних послова Холандије, а спроводи Центар за међународну правну сарадњу (CILC), одржан у Београду 31. јануара 2023. године;

- Oкругли сто у оквиру јавне расправе о тексту Предлога акционог плана 2023-2025 за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 28. фебруара 2023. године;

-Oкругли сто ,,Извршавање пресуда Европског суда за људска права-пресуда Зорица Јовановић против Србије“ у организацији Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе и Правосудне академије, одржан у Београду 9. маја 2023. године;

- Форум о родној равноправности за Западни Балкан, у организацији AIRE центра, одржан у Београду 2. и 3. јуна 2023. године;

- Округли сто за израду смерница за коришћење посредних доказа, у организацији Пројекта финансираног од стране ЕУ „Подршка Србији у постизању Циљева поглавља 24: Правда, слобода и безбедност”, одржан у Београду 13. јуна 2023. године;

- XXII Симпозијум са међународним учешћем: „Вештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању“, у организацији Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Правосудне Академије, уз покровитељство Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, одржан у Ивањици од 2. до 4. новембра 2023. године;

- Округли сто о изазовима и потенцијалним решењима за правилно функционисање система приступа јавним информацијама у Србији, који заједнички организују Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и СИГМА, одржан у Београду 8. новембра 2023. године;

- Oкругли сто „Измене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (ЗОНДО) и наредни кораци“, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и пројеката „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ заједнички финансиран од стране Европске уније и Савезног министарства за економску сарадњу и развој Немачке (БМЗ), а који спроводи ГИЗ Србија, одржан у Београду 15. и 16. новембра 2023. године.

Састанци и седнице

- Припремни састанак делегације Републике Србије у оквиру шестог циклуса мониторинга Европске конвенције против расизма и нетолеранције, у организацији Министарствa за људска и мањинска права и друштвени дијалог, одржан у Београду 14. марта 2023. године;

- Трећи састанак Управног одбора пројекта Европске уније “Подршка Србији у постизању циљева Поглавља 24: правда, слобода и безбедност”, у организацији „ЕУ пројекти у Србији“, одржан у Београду 22. марта 2023. године;

- Састанак са специјалним известиоцем Савета за људска права УН за промоцију и заштиту права на слободу изражавања, у организацији Министарства спољних послова, одржан у Врховном касационом суду 30. марта 2023. године;

- Састанак Радне групе за безбедност деце на интернету, у организацији Министарства информисања и телекомуникација, одржан у Београду 18. маја 2023. године;

- Састанак судова Северне Македоније и Албаније о уједначавању судске праксе, у организацији “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye - Phase III”, одржан у Поградецу, Албанија, од 15. до 16. октобра 2023. године;

- Састанак у циљу унапређења употребе електронске базе судске праксе Врховног суда, у организацији Савета Европе, одржан у Врховном суду 30. октобра 2023. године.