Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2020. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Eкспертскa дискусијa „Животна средина и људска права: национална и перспектива Европског суда за људска права”  у организацији Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе (заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”), одржана у Београду 22. септембра 2020. године.

Састанци и седнице

- Састанак на високом нивоу Глобалне мреже за интегритет судства, у организацији Канцеларије УН за дроге и криминал (UNODC), одржан у Дохи (Катар) од 24. до 26. фебруара 2020. године;

- Први састанак Радне групе за израду Средњорочног извештаја у оквиру Универзалног периодичног прегледа (УПР), у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду 29. септембра 2020. године.