Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2021. години: 

Састанци и седнице

-Састанак у вези са поступцима извршења који се покрећу по службеној дужности  (због неуједначеног поступања судова, тужилаштава и јавних извршитеља у овој области), у организацији Министарства правде, одржан у Београду 16. априла 2021. године.