Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2021. години: 

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Осми регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији Civil rights defenders, одржан у Београду 3. и 4. септембра 2021. године.

Састанци и седнице

-Састанак у вези са поступцима извршења који се покрећу по службеној дужности  (због неуједначеног поступања судова, тужилаштава и јавних извршитеља у овој области), у организацији Министарства правде, одржан у Београду 16. априла 2021. године.