Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2023. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Jавнo слушањe на тему: „Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије“, у организацији Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине РС, одржано у Београду 26. јануара 2023. године;

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године;

- Округли сто о Конвенцији од 2. јула 2019. о признавању и извршењу страних пресуда у грађанским или привредним стварима (Конвенција о пресудама HCCH 2019), у организацији „Пројекта за јачање извршења на Балкану (BESP)“ који финансира Министарство спољних послова Холандије, а спроводи Центар за међународну правну сарадњу (CILC), одржан у Београду 31. јануара 2023. године.