Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2022. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Форум о родној равноправности за Западни Балкан, у организацији AIRE центра уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, одржан у Црној Гори 1. и 2. априла 2022. године.