Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2020. години:

Састанци и седнице

- Састанак на високом нивоу Глобалне мреже за интегритет судства, у организацији Канцеларије УН за дроге и криминал (UNODC), одржан у Дохи (Катар) од 24. до 26. фебруара 2020. године.