Судије

У 2019. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар - курс усавршавања енглеског језика за потребе међународне сарадње у кривичним предметима, у организацији Европске судијске мреже, одржан у Букурешту од 11. до 15. марта 2019. године.