Судије

У 2020. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Правосудни семинар поводом званичног отварања судеће године Европског суда за људска права, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 31. јануара 2020. године.