Судије

У 2022. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар „Размена добрих пракси у поступању у случајевима насиља у породици“, у организацији Министарства правде у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена и Амбасадом Аустрије у Београду, одржан у Београду 23. јуна 2022. године.