Судије

У 2019. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар - курс усавршавања енглеског језика за потребе међународне сарадње у кривичним предметима, у организацији Европске судијске мреже, одржан у Букурешту од 11. до 15. марта 2019. године;

-Семинар за полазнике Правосудне академије „Примена антидискриминационог законодавства у Републици Србији“, у организацији Правосудне академије, одржан на Златибору у периоду од 17. до 20. јуна 2019. године.

Саветовања

-Пето Годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржано на Златибору 29. и 30. марта 2019. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привреднoг апелационог суда, одржано у Вршцу од 23. до 24. априла 2019. године;

-Саветовање ,,Правосуђе на прекретници“ у организацији Алумни клуба Правосудне акaдемије, одржано на Златибору од 7. до 10. маја 2019. године;

-Саветовање ,,Проблеми у садржини радноправних прописа и њиховој примени“ у организацији ИП „Глосаријума“ одржано у Београду од 8. до 10. маја 2019. године;

-Годишње саветовање судија привредних судова Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 3. до 6. септембра 2019. године;

-Годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, у организацији Удружења за кривичноправну теорију и праксу уз сарадњу Министарства правде, Правосудне академије и Института за криминолошка и социолошка истраживања, одржано на Златибору од 19. до 21. септембра 2019. године;

-Саветовање „Октобарски правнички дани“ у организацији Удружења правника Републике Српске и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, са суорганизаторима: Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву, Адвокатском комором Републике Српске, Нотарском комором Републике Српске и Центром за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, одржано у Бања Луци 3. и 4. октобра 2019. године;

-Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2019“, у организацији Врховног касационог суда, одржано у Врњачкој Бањи од 10. до 12. октобра 2019. године;

- Судијски дани - Дани црногорског судства, у организацији Врховног суда Црне Горе, одржани у Бечићима у периоду од 28. до 30. октобра 2019. године;

-Тридесет други сусрет Копаоничке школе природног права - Слободан Перовић са општом темом „Право и снага умности - посвећено оснивачу Копаоничке школе академику проф. др Слободану Перовићу”, одржан на Копаонику од 13. до 17. децембра 2019. године.

Обуке

-Отварање Националне школе судија Украјине - Обука судија у вези са поступањем у предметима корупције и организованог криминала, у организацији USAID New Justice Program, одржано у Кијеву 1. априла 2019. године;

-Обука новоизабраних судија из области Породичног закона и специјализације из области права детета као и из области примене Закона о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 22. маја  2019. године;

-Регионална едукација намењена судијама, тужиоцима, полицијским службеницима, финансијским истражитељима, финансијско - обавештајним агентима, службеницима за одузимање противправно стечене имовине и пореским инспекторима из регије Западног Балкана, организована у оквиру Програма развоја прекоморских правосудних система Министарства правосуђа САД, одржана у Дубровнику од 23. до 27. септембра 2019. године;

-Викенд школа на тему извршавања пресуда Европског суда за људска права, у организацији Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права Савета Европе у партнерству са Центром за људска права Правног факултета у Београду, одржана у Вршцу од 1. до 3. новембра 2019. године;

- Радионица „Правосуђе и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања“ у организацији Правосудне академије у сарадњи са УСАИД Пројектом владавине права, одржана у Београду 14. и 15. новембра 2019. године;

- Радионица - обука на тему „Правосуђе и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања“ у организацији Правосудне академије у сарадњи са УСАИД Пројектом владавине права, одржана у Новом Саду 4. децембара 2019. године.