Судије

У 2023. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- Регионална мултидисциплинарна радионица на тему „Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи“, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал) у сарадњи са Националном комисијом за борбу против трговине људима и  илегалних  миграција Владе Републике Северне Македоније, уз подршку Канцеларије Стејт департмента за праћење и борбу против трговине људима, одржана од 31. јанура до 2. фебруара 2023. године у Скопљу.