Судије

У 2021. години судије у Врховном касационом суду, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Саветовања

Пето саветовање Алумни клуба Правосудне академије, у организацији Алумни клубa Правосудне академије одржано на  Сребрном језеру  7-9. октобара 2021. године. 

Обуке

-Информативна сесија на тему „Извршавање пресуда Европског суда за људска права донетих против Србије – тренутно стање и наредни кораци“, у организацији Генералног директората за људска права и владавину правa Савета Европе, одржана у Београду 9. јула 2021. године;

-Радионица за процену ризика  „Претње систему од прања новца” у организацији ИНЛ Одељењa Амбасаде САД и Министарствa финансија-Управе за спречавање прања новца, одржана у Вршцу 24. и 25. августа 2021. године;