Sudije

U 2023. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- Regionalna multidisciplinarna radionica na temu „Sprečavanje nekažnjivosti trgovaca ljudima i podrška žrtvama trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi“, u organizaciji UNODC (Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal) u saradnji sa Nacionalnom komisijom za borbu protiv trgovine ljudima i  ilegalnih  migracija Vlade Republike Severne Makedonije, uz podršku Kancelarije Stejt departmenta za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima, održana od 31. janura do 2. februara 2023. godine u Skoplju.