Sudije

U 2022. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar „Razmena dobrih praksi u postupanju u slučajevima nasilja u porodici“, u organizaciji Ministarstva pravde u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Ambasadom Austrije u Beogradu, održan u Beogradu 23. juna 2022. godine.