Sudije

U 2021. godini sudije u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Savetovanja

Peto savetovanje Alumni kluba Pravosudne akademije, u organizaciji Alumni kluba Pravosudne akademije održano na  Srebrnom jezeru  7-9. oktobara 2021. godine. 

Obuke

-Informativna sesija na temu „Izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava donetih protiv Srbije – trenutno stanje i naredni koraci“, u organizaciji Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, održana u Beogradu 9. jula 2021. godine;

-Radionica za procenu rizika  „Pretnje sistemu od pranja novca” u organizaciji INL Odeljenja Ambasade SAD i Ministarstva finansija-Uprave za sprečavanje pranja novca, održana u Vršcu 24. i 25. avgusta 2021. godine;