Zaposleni

U 2023. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu-Vrhovnom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

-On-line obuka na temu “Mobing - sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 22. februara  2023. godine;

-On-line obuka na temu „Vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 24. februara 2023. godine;

-On-line obuka na temu “Elektronska poslovna komunikacija” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 9. marta 2023. godine;

-On-line obuka na temu “Praćenje učinka i vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 17. marta 2023. godine;

-On-line obuka “Kako uspostaviti balans ličnog i profesionalnog života” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 20. marta 2023. godine;

-On-line obuka “Kako kreirati dobar izveštaj” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 31. marta 2023. godine;

- On-line obuka “Odnosi sa javnošću” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 3. i 4. aprila 2023. godine;

- Obuka na temu “Javne nabavke za sudove i tužilaštva kao naručioce u postupku”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Beogradu 11. maja 2023. godine;

-On-line obuka „Asertivna komunikacija” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 5. juna 2023. godine;

- On-line obuka “Veštine upravljanja i rešavanja konflikata” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 25. i 26. jula 2023. godine;

- On-line obuka “Asertivna komunikacija” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 8. avgusta 2023. godine;

- Obuka na temu „Bezbednost i zdravlje na radu“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 6. septembra 2023. godine;

- On-line obuka “Bezbedno korišćenje IKT“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 4. oktobra 2023. godine;

- On-line obuka na temu ”Mobing - sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 5. oktobra 2023. godine;

- Radionica TAIEX na temu  ”Follow-up to the 2022 round of case-based peer review missions on countering organised crime and corruption in the Western Balkans”, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva pravde, održana u Tirani od 4. do 6. oktobra 2023. godine;

- On-line obuka na temu “Primena etičkih smernica za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije”, u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 18. oktobra 2023. godine;

 - Seminar “Novine u zakonu o javnim nabavkama“, u organizaciji Instituta za ekonomsku diplomatiju, održan u Beogradu 20. oktobra 2023. godine;

- On-line obuka “Sistem državne uprave” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 24. oktobra 2023. godine;

- On-line obuka „Strateško upravljanje ljudskim resursima“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 31. oktobra 2023. godine;

- Obuka na temu “Rad u centralnom informacionom sistemu za obračun primanja –Iskra”,  u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu  od 1. do 3. novembra  2023. godine;

- Seminar-obuka lica zaduženih za rodnu ravnopravnost u organima javne vlasti, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa UN Women, održan u Aranđelovcu 22. i 23. novembra 2023. godine.