Zaposleni

U 2020. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- On-line obuka na temu „Novi zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi” u organizaciji IPC Webinar, održana u Beogradu 27. maja 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Rešavanje konfliktnih situacija u obavljanju poslova interne revizije“ u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 8. juna 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Anti-stres radionica”, u organizaciji NAPA platforme za e-učenje, održana u Beogradu 12. juna 2020. godine.

- On-line obuka na temu "Zaštita podataka o ličnosti" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 29. juna 2020. godine. 

- On-line obuka na temu "Prevazilaženje stresa" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 30. juna 2020. godine.