Zaposleni

 

U 2022. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- On-line sastanak na temu „Odnos sudova sa medijima“, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Beogradu 28. januara 2022. godine;

- On-line obuka za unapređenje upravljanja sudovima i predmetima, u okviru projekata „Podrška Visokom savetu sudstva“ u organizaciji GIZ-a, održana 22. februara 2022. godine;

-On-line obuka „Agilno pretraživanje interneta”, u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 7. marta 2022. godine;

-Obuka „Rad sa izveštajima u okviru centralnog informacionog sistema za obračun zarada-ISKRA“, u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 15. juna 2022. godine;

-On-line obuka “Kako da koristite Pivot tabele u ekselu?” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 04. jula 2022. godine;

-On-line obuka na temu "Etika i integritet” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 9. avgusta 2022. godine;

- On-line obuka “Rodna ravnopravnost” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 6. oktobra 2022. godine;

-On-line obuka “Otvaranje i vizuelizacija podataka” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 17. oktobra 2022. godine;

-On-line obuka na temu “Vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 18. oktobra 2022. godine;

- Obuka na temu “Izgradnja organizacione kulture” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 21. oktobra 2022. godine;

-On-line obuka na temu „Vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 23. novembra 2022. godine.