Zaposleni

U 2021. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- On-line “Anti-stres radionica”  u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 12.,14. i 16. aprila 2021. godine;

On-line obuka na temu "Vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 19. aprila 2021. godine.

- On-line obuka na temu "Etika i integritet” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 21. aprila 2021. godine. 

- On-line obuka na temu "Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 23. aprila 2021. godine;

-On-line seminar o sprovođenju prava intelektualne svojine, u organizaciji EUIPO (Zavod za intelektualnu svojinu EU) održan u Beogradu 12. maja 2021. godine;

-On-line obuka „Zaštita podataka o ličnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 25. maja 2021. godine;

-On-line obuka „Napredne tabelarne kalkulacije” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu u od 25. do 27. maja 2021. godine;   

-On-line radionica „Vodič za portparole sudova“ u organizaciji USAID Projekta vladavine prava, održana u Beogradu 28. maja 2020. godine;

-On-line obuka „IT sigurnost“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 28. maja 2021. godine;

-On-line obuka „Rodna ravnopravnost” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 31. maja 2021. godine;

 -On-line obuka „Javne nabavke - izrada plana” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 2. juna 2021. godine;

-On-line obuka „Kako da koristite Pivot tabele u ekselu?” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 7. juna 2021. godine;

-On-line obuka „Sprečavanje sukoba interesa, provera imovine funkcionera i registri” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 8. juna 2021. godine;

-On-line obuka „Otkrijte svoje najbolje JA“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 9. juna 2021. godine;

-On-line obuka „Anti-stres radionica” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 11. juna 2021. godine.