Zaposleni

U 2020. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- On-line obuka na temu „Novi zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi” u organizaciji IPC Webinar, održana u Beogradu 27. maja 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Rešavanje konfliktnih situacija u obavljanju poslova interne revizije“ u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 8. juna 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Anti-stres radionica”, u organizaciji NAPA platforme za e-učenje, održana u Beogradu 12. juna 2020. godine;

- On-line obuka na temu "Zaštita podataka o ličnosti" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 29. juna 2020. godine;

- On-line obuka na temu "Prevazilaženje stresa" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 30. juna 2020. godine;

- On-line obuka na temu "Postavljanje organizacionih ciljeva" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 13. jula 2020. godine;

- Radionica na temu: „Praktična obuka za rad na novom Portalu javnih nabavki“  u organizaciji Seminara Srbije, održana u Beogradu 16. jula 2020. godine;

- On-line obuka na temu " Sprovođenje interne revizije u kontekstu IPA" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 16. jula 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Uvod u EU” u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 27. jula 2020. godine;

- On-line obuka na temu „Zaštita od diskriminacije” u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 3. avgusta 2020. godine;

-On-line obuka na temu "Novine u zakonodavstvu - Javne nabavke" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 19. avgusta 2020. godine.

- On-line obuka na temu "Poresko poslovanje" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 8. septembra 2020. godine.;

- On-line obuka na temu "Budžetko računovodstvo i izveštavanje" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 25. septembra 2020. godine;

-On-line obuka na temu "Otkrijte svoje najbolje Ja" u organizaciji NAPA webex, održana u Beogradu 29. septembra 2020. godine.