Obaveštenja

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda.

Ministarstvo pravde oglasilo je 10. novembra 2022. godine javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sudijskih i tužilačkih pripravnika.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ biće održana 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović donela je 27. aprila 2021. godine, Naredbu o prestanku važenja Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu dok traje opasnost za širenje korona virusa (COVID-19).

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud i Apelacioni sud u Beogradu)

Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2

Obaveštavamo vas da kontakt sa upravom Vrhovnog kasacionog suda možete ostvariti putem elektronske adrese:

uprava@vk.sud.rs

Zahvaljujemo na razumevanju.

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. marta 2020. godine, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je Uputstvo o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2019” održaće se od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji.

Komisija za dodelu nagrada i priznanja Vrhovnog kasacionog suda objavljuje Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju u upravljanju predmetima ili u upravljanju sudom.

Pages