Obaveštenja

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović donela je 27. aprila 2021. godine, Naredbu o prestanku važenja Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu dok traje opasnost za širenje korona virusa (COVID-19).

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud i Apelacioni sud u Beogradu)

Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2

Obaveštavamo vas da kontakt sa upravom Vrhovnog kasacionog suda možete ostvariti putem elektronske adrese:

uprava@vk.sud.rs

Zahvaljujemo na razumevanju.

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. marta 2020. godine, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je Uputstvo o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2019” održaće se od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji.

Komisija za dodelu nagrada i priznanja Vrhovnog kasacionog suda objavljuje Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju u upravljanju predmetima ili u upravljanju sudom.

Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova”  biće održana 31. maja 2019. godine sa početkom od 9,30 časova u hotelu „Zira“ u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije.

Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”, biće održan 14. maja 2019.

Vrhovni kasacioni sud organizuje sastanak sa predsednicima svih sudova u Srbiji, na kome će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova za 2018. godinu, 15. marta 2019. godine sa početkom u 11.00 časova u Palati Srbija u Beogradu.

Pages