Stručno usavršavanje sudija i zaposlenih

Pravo i obaveza sudije na stručno usavršavanje i obuku propisana je Zakonom o sudijama.

Pravo i obaveza stalnog stručnog usavršavanja sudija ostvaruje se kroz opšte programe stalne obuke, koja je u nadležnosti Pravosudne akademije.

Obuka sudija predstavlja organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih i teorijskih znanja i veština potrebnih za nezavisno, odnosno samostalno, stručno i efikasno vršenje njihove funkcije.