Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

S ciljem unapređenja rada sudova, Vrhovni kasacioni je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Delegacijom Evropske unije u Beogradu, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, USAID-om, Svetskom bankom kroz projekat „Multidonatorski poverenički fond (MDTF)“, Misijom OEBS-a u Srbiji, Ambasadom SAD (OPDAT).

Početkom 2020. godine, predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda sastali su se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava. Saradnja sa Evropskim sudom za ljudska prava nastavljena je i kroz Mrežu najviših sudova koja omogućava blagovremeno upoznavanje sa najnovijom praksom Evropskog suda za ljudska prava i razmenu informacija o pitanjima od značaja za sudsku praksu.