Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

S ciljem unapređenja rada sudova, Vrhovni kasacioni sud-Vrhovni sud je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Delegacijom Evropske unije u Beogradu, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, USAID-om, Misijom OEBS-a u Srbiji, Ambasadom SAD (OPDAT).

Vrhovni sud je primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova Evropske unije (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), u svojstvu posmatrača, na kolokvijumu Mreže i zajedničkom sastanku sa Sudom Evropske unije i Evropskim sudom za ljudska prava, koji je održan od 9. do 11. novembra 2023. godine u Beču.

Predsednica i sudije Vrhovnog suda, boravili su u studijskoj poseti pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“, od 19. do 21. juna 2023. godine, u organizaciji projekta „Podrška reformi pravosuđa“ koji finansira Evropska unija a sprovodi Savet Evrope.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održana je 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom sudija Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije 7. aprila 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović i predsednik Vrhovnog suda Češke Republike Petr Angyalossy sastali su se 2. februara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Saradnja sa Evropskim sudom za ljudska prava nastavljena je kroz Mrežu najviših sudova koja omogućava blagovremeno upoznavanje sa najnovijom praksom Evropskog suda za ljudska prava i razmenu informacija o pitanjima od značaja za sudsku praksu.