Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

S ciljem unapređenja rada sudova, Vrhovni kasacioni je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Delegacijom Evropske unije u Beogradu, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, USAID-om, Misijom OEBS-a u Srbiji, Ambasadom SAD (OPDAT).

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održana je 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom sudija Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije 7. aprila 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović i predsednik Vrhovnog suda Češke Republike Petr Angyalossy sastali su se 2. februara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Saradnja sa Evropskim sudom za ljudska prava nastavljena je kroz Mrežu najviših sudova koja omogućava blagovremeno upoznavanje sa najnovijom praksom Evropskog suda za ljudska prava i razmenu informacija o pitanjima od značaja za sudsku praksu.