Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je na osnovu prava, obaveza i odgovornosti utvrđenih  poslodavacu i zaposlenima odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), doneo normativni akt „Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu“.

Ovim Pravilnikom se u Vrhovnom kasacionom sudu normativno uređuje sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, kao i prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu zaposlenih i odgovornih lica.

Sud je organizovao poslove za bezbednost i zdravlje na radu popunjavanjem radnog mesta za bezbednost i zdravlje na radu koje je sistematizovano u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu i angažovanjem pravnog lica ili preduzetnika sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.