Aktuelnosti

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Janom Bratutom, 15. jula 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji NJ.E. Semom Fabriciem, 16. juna 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku su razmenjena mišljenja o predstojećim izmenama Ustava i o drugim reformskim procesima.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda (Kzz OK 6/2021) od 22. aprila 2021. godine, usvojen je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog Darka Šarića, advokata Radoslava Baćevića i Danila Šarića, kao osnovan, pa je u odnosu na ovog okrivljenog...

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom, 15. juna 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović donela je 27. aprila 2021. godine, Naredbu o prestanku važenja Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu dok traje opasnost za širenje korona virusa (COVID-19).

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 16. aprila 2021. godine, izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Jasmina Vasović, stupila je na funkciju predsednika suda.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 26. februara 2021. godine, pružila je jednoglasnu podršku kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudiji Jasmini Vasović.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine, 25. februara 2021. godine na sastanku Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Završna konferencija projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ održana je 19. februara 2021. godine.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji su ostvareni kroz saradnju sa pravosudnim institucijama Srbije i uz podršku Evropske unije.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages