Aktuelnosti

Svečanost i međunarodna konferencija „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, povodom obeležavanja 60 godina Ustavnog suda, održana je 16. novembra 2023. godine u Beogradu.

Vrhovni sud Srbije je primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova Evropske unije (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), u svojstvu posmatrača,

Konferencija „Vrednovanje rada sudija“ održana je 6. oktobra 2023. godine u Beogradu, u organizaciji Društva sudija Srbije i Evropskog udruženja sudija

Predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović sastala se sa koizvestiocem Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Akselom Šeferom 3. oktobra 2023. godine u Vrhovnom sudu.

Povodom obeležavanja dana osnivanja Vrhovnog suda (09.septembar 1846.godine), predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović,  održala je svečanu sednicu svih sudija Vrhovnog suda, na kojoj su prisustvovale kao gosti i predsednica Visokog saveta sudstva Zorana Delibašić i ministarka pravde Maja Popovi

Sudije Vrhovnog suda Vesna Mastilović i Željko Škorić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 23. avgusta 2023. godine u Vrhovnom sudu.

Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 1. avgusta 2023. godine u Narodnoj skupštini.

Studijska poseta pravosudnim institucijama Austrije „Unapređenje pravne sigurnosti kroz jedinstvenu primenu zakona“, realizovana je od 19. do 21. juna 2023. godine, u organizaciji projekta „Podrška reformi pravosuđa“ koji finansira Evropska unija a sprovodi Savet Evrope.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog  suda, održava se 25. i 26. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović, obratila se uvodnim izlaganjem.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.

Pages