Aktuelnosti

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravosudna akademija potpisali su Protokol o saradnji 20. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović prisustvovala je potpisivanju protokola.

Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima održana je 3. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga 10. i 11. maja 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima osnovnih sudova 9. maja 2022. godine u Beogradu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Članovi Studentske organizacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 8. aprila 2022. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom sudija Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije 7. aprila 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Završna konferencija projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ održana je 4. marta 2022. godine u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Deca u kontaktu sa zakonom – unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita“, koja se održava 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović i predsednik Vrhovnog suda Češke Republike Petr Angyalossy sastali su se 2. februara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se 12. januara 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa pobedničkim timovima Pravosudne akademije na evropskom takmičenju THEMIS 2021.

Pages