Aktuelnosti

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud i Apelacioni sud u Beogradu)

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 7. maja 2020. godine Odluku o ukidanju važenja Uputstva o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu za vreme vanrednog stanja.

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima

Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine

Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 27. marta 2020. godine Odluku kojom se produžava važenje Uputstva o radu Suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Sudu za vreme vanrednog stanja.

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7. Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine.

Pages