Aktuelnosti

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom,15. jula 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 13. jula 2020.

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 6. jula 2020. godine

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 4. juna 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. juna 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka prilikom ulaska i boravka u službenom objektu sudova u Nemanjinoj 9 (Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud i Apelacioni sud u Beogradu)

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 7. maja 2020. godine Odluku o ukidanju važenja Uputstva o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu za vreme vanrednog stanja.

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 7. maja 2020. godine - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima

Instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-COV-2

Zaključak Visokog saveta sudstva sa sednice održane 9. aprila 2020. godine

Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Pages