Aktuelnosti

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović donela je 27. aprila 2021. godine, Naredbu o prestanku važenja Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu dok traje opasnost za širenje korona virusa (COVID-19).

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 16. aprila 2021. godine, izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Jasmina Vasović, stupila je na funkciju predsednika suda.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 26. februara 2021. godine, pružila je jednoglasnu podršku kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudiji Jasmini Vasović.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine, 25. februara 2021. godine na sastanku Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Završna konferencija projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ održana je 19. februara 2021. godine.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji su ostvareni kroz saradnju sa pravosudnim institucijama Srbije i uz podršku Evropske unije.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 3. decembra 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se 27. novembra 2020. godine u Apelacionom sudu u Kragujevcu sa predsednicima Apelacionog, Višeg, Osnovnog, Privrednog i Prekršajnog suda u Kragujevcu.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević doneo je 16. novembra 2020.

Skup posvećen obeležavanju 70 godina Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pod nazivom ,,Evropska konvencija o ljudskim pravima: 70 godina od unapređivanja ljudskih prava”, održan je 4. novembra 2020. godine u Beogradu.

Pages