Dokumenti u fokusu

Izbor dokumenata u fokusu učinjen je prema očekivanom interesovanju korisnika sajta Suda. Prezentovani su dokumenti od nacionalnog (državnog) interesa i najbitniji dokumenti koji se odnose isključivo na rad sudstva ili Suda, a vezani su za javnost i transparentnost rada suda.