Kontakt

Na ovoj strani korisnik može dobiti više opštih informacija: o poziciji zgrade Suda na mapi grada Beograda i o adresi na kojoj se nalazi sedište Suda i preko koje može dostaviti podneske. Pored toga, korisnik može saznati telefone preko kojih može da ostvari kontakt sa zaposlenima u Sudu i kao stranka dobije određene informacije vezane za predmet u Sudu, kao i podatke o brojevima faksa i email adrese, preko koje se takođe može obratiti Sudu u vezi pitanja iz njegove nadležnosti.