Kontakt

Na ovoj strani korisnik može dobiti više opštih informacija: o poziciji zgrade Suda na mapi grada Beograda i o adresi na kojoj se nalazi sedište Suda i preko koje može dostaviti podneske. Pored toga, korisnik može saznati telefone preko kojih može da ostvari kontakt sa zaposlenima u Sudu i kao stranka dobije određene informacije vezane za predmet u Sudu, kao i podatke o brojevima faksa i email adrese, preko koje se takođe može obratiti Sudu u vezi pitanja iz njegove nadležnosti.

Adresa:

Nemanjina 9, Beograd, Srbija

Telefoni: 

00-381-11-360-4606 centrala Suda
00-381-11-360-4607 centrala Suda
00-381-11-363-5495 Kabinet predsednika Suda
00-381-11-363-5531 Sekretar Suda
00-381-11-363-5516 Upravitelj pisarnice
00-381-11-363-5065 Šef Odseka građanske pisarnice
00-381-11-363-5007 Šef Odseka krivične pisarnice
00-381-11-363-5499 Savetnik za odnose sa javnošću
00-381-11-363-5587 Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Faks:

00-381-11-360-4605 Kabinet predsednika
00-381-11-360-4602 Sekretar Suda
00-381-11-360-4604 Služba za finansijsko-materijalne poslove
00-381-11-360-4603 Krivična pisarnica

E-pošta:

uprava@vk.sud.rs

Pisanu komunikaciju sa Sudom korisnik može da ostvari preko adrese sedišta Suda:

Vrhovni kasacioni sud
Nemanjina 9
11 000 Beograd, Srbija

E-pošta: uprava@vk.sud.rs